Stypendiada Polonistyczna 2022– Ogólnopolski Konkurs dla uczniów klas IV-VIII (wyniki)

W tegorocznej edycji nasi uczniowie zmagali się w następujących konkursach tematycznych:

  1. Konkurs czytelniczy „Kreator”
  2. Konkurs ortograficzny „Ortograf”
  3. Konkurs literacki „Polonus”

Zakres tematyczny poszczególnych konkursów:

  1. Konkurs czytelniczy „Kreator” – w konkursie należało wykazać się znajomością treści wskazanego przez organizatora utworu literackiego.
  2. Konkurs ortograficzny „Ortograf” – sprawdzał w poszczególnych klasach 4-8 znajomość następujących reguł ortograficznych: ● u – ó, ż– rz, h – ch
  3. Konkurs literacki „Polonus” – uczniowie mieli za zadanie napisać jednostronicowe wypracowanie na podany temat. Konkurs sprawdzał umiejętność posługiwania się wskazaną formą wypowiedzi pisemnej:

Do konkursów przystąpiło 80 uczniów z klas IV- VIII.

Orła Literackiego oraz Tytuł Finalisty otrzymują: Roksana Gonera z klasy 5b, Adam Ślusarczyk z klasy 6b oraz Aleksandra Retkiewicz z klasy 8d za wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim. GRATULUJEMY!

Uczniowie, którzy zajęli równie wysokie lokaty (do 20.miejsca w kraju)

Klasy 4

Konkurs czytelniczy:

Weronika Bujacz, klasa 4c – 13.miejsce w kraju

Konkurs ortograficzny:

Nikola Jasińska, klasa 4a – 18.miejsce w kraju

Konkurs literacki:

Zuzanna Kierasińska, klasa 4b- 18.miejsce w kraju

Nikola Jasińska, klasa 4a – 19.miejsce w kraju

Klasy 5

Konkurs czytelniczy:

Marek Braun, klasa 5b- 13.miejsce w kraju

Katarzyna Kopeć, klasa 5c- 15.miejsce w kraju

Franciszek Jakubik, klasa 5b- 16.miejsce w kraju

Aleks Wiśniewski, Judyta Kędziak, klasa 5b- 17.miejsce w kraju

Kalina Ewiak, klasa 5a- 18.miejsce w kraju

Julia Sypniewska, klasa 5a- 19.miejsce w kraju

Konkurs literacki:

Zofia Foksowicz, klasa 5b- 17.miejsce w kraju

Klasy 6

Konkurs czytelniczy:

Iga Ochocka, klasa 6b- 14.miejsce w kraju

Klasy 7

Konkurs czytelniczy:

Zuzanna Rełkowska, klasa 7a- 14.miejsce w kraju

Konkurs literacki:

Martyna Frach, klasa 7c- 13.miejsce w kraju

Klasy 8

Konkurs literacki:

Maja Dziuboń, klasa 8c-  12.miejsce w kraju

Nikola Jakubiak, klasa 8a – 15.miejsce w kraju

Magdalena Wrońska, klasa 8b – 17.miejsce w kraju

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Uczniów do konkursu przygotowały: p. Katarzyna Skurkiewicz, p. Agnieszka Gos- Stacherska, p. Renata Frach, p.  Agnieszka Kuśmierek, p. Aleksandra Gorzelak – Dylak,
p. Danuta Kuc.

Wyróżnieni uczniowie otrzymują oceny celujące z języka polskiego, adekwatnie
do osiągniętego wyniku oraz pochwały.

Sprawozdanie opracowała Danuta Kuc- szkolny koordynator konkursu STYPENDIADA POLONISTYCZNA.