Stypendiada wczesnoszkolna

„Stypendiada wczesnoszkolna” dla uczniów klas I – konkurs plastyczny „Plastuś”

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki to:

 • Nadia Kowalczyk z klasy Ia wykonała laurkę i zajęła I miejsce, uzyskując tytuł laureata
 • Piotr Błędniak z klasy Ia wykonał pocztówkę i zajął IV miejsce, uzyskując tytuł finalisty.

,,Stypendiada wczesnoszkolna” dla uczniów klas II

Konkurs czytelniczy:

 • Aniela Jakubik z klasy IIc zajęła VIII miejsce w kraju, uzyskując wyróżnienie
 • Franciszek Pabich z klasy IIa zajął XII miejsce w kraju
 • Oliwia Jasińska z klasy IIa zajęła XIII miejsce w kraju

Konkurs matematyczny:

 • Franciszek Pabich z klasy IIa zajął X miejsce w kraju
 • Zuzanna Dymitrowicz z klasy IIa zajęła XIII miejsce w kraju
 • Igor Koch z klasy IIa zajął XIII miejsce w kraju
 • Ignacy Matuszczak z klasy IIb zajął XIII miejsce w kraju

Konkurs plastyczny:

 • Maria Witowska z klasy IIb wykonała laurkę i zajęła V miejsce w kraju, uzyskując wyróżnienie
 • Oliwia Jasińska z klasy IIa wykonała laurkę i zajęła VII miejsce w kraju, uzyskując wyróżnienie

,,Stypendiada wczesnoszkolna” dla uczniów klas III

Konkurs czytelniczy:

 • Izabela Hołyś z klasy IIIc zajęła III miejsce w kraju, uzyskując tytuł laureata
 • Aleksander Szymurski z klasy IIIb zajął XII miejsce w kraju
 • Miłosz Gurazda z klasy IIIczajął XV miejsce w  kraju

Konkurs matematyczny:

 • Szymon Malicki z klasy IIIa zajął VI miejsce w kraju, uzyskując wyróżnienie
 • Izabela Hołyś z klasy IIIc zajęła VIII miejsce w kraju, uzyskując wyróżnienie
 • Wojciech Stepanów z klasy IIIb zajął VIII miejsce w kraju, uzyskując wyróżnienie
 • Tobiasz Szymanek z klasy IIIc zajął IX miejsce w kraju
 • Zuzanna Pietras z klasy IIIa zajęła X miejsce w kraju
 • Magdalena Kina z klasy IIIa zajęła XIV miejsce w kraju
 • Aleksander Szymurski z klasy IIIb zajął XIV miejsce w kraju
 • Emilia Bednarska z klasy IIIc zajęła XV miejsce w kraju
 • Adam Frach z klasy IIIb zajął XV miejsce w kraju

Konkurs plastyczny:

 • Alan Sukiennik z klasy IIIc zajął VI miejsce w kraju, uzyskując wyróżnienie

Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursach serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Koordynatorzy konkursu:
Renata Cieślak
Wioleta Kimel

Dzieci prezentują swoje medale i dyplomy