STYPENDIUM MOTYWACYJNE ZA WYNIKI W NAUCE – OD ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyznane uczniom:

Klas IV – VI szkół podstawowych, którzy w ostatnim półroczu osiągnęli średnią ocen za wyniki w nauce: 4,75 – 6,00

Klas VII – VIII szkół podstawowych, którzy w ostatnim półroczu osiągnęli średnią ocen za wyniki w nauce: 4,50 – 6,00

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyznane uczniom kl. IV – VIII, którzy  w ostatnim półroczu osiągnęli średnią ocen za wyniki w nauce określone poniżej:

Klas IV – VI szkół podstawowych, którzy w ostatnim półroczu osiągnęli średnią ocen za wyniki w nauce:

4,75 – 5,5 – przysługuje stypendium w wysokości od 300,00 zł do 415,00 zł

4,75 – 4,84   – stypendium w wysokości – 300,00 zł

4,85 – 4,94 – stypendium w wysokości –  315,00 zł

4,95 – 5,04  – stypendium w wysokości –  330,00 zł

5,05 – 5,14  – stypendium w wysokości –  345,00 zł

5,15 – 5,24  – stypendium w wysokości –  360,00 zł

5,25 – 5,34  – stypendium w wysokości –  375,00 zł

5,35 – 5,44  – stypendium w wysokości –  390,00 zł

5,45 – 5,49  – stypendium w wysokości –  405,00 zł

5,50  – stypendium w wysokości – 415,00 zł

5,51 – 6,0 – przysługuje stypendium w wysokości od 450,00 zł do 525,00 zł

5,51 – 5,59   – stypendium w wysokości –  450,00 zł

5,60 – 5,69  – stypendium w wysokości –  465,00 zł

5,70 – 5,79  – stypendium w wysokości –  480,00 zł

5,80 – 5,89  – stypendium w wysokości –  495,00 zł

5,90 – 5,99  – stypendium w wysokości –  510,00 zł

6,00 –  stypendium w wysokości –  525,00 zł

Klas VII – VIII szkół podstawowych, którzy w ostatnim półroczu osiągnęli średnią ocen za wyniki w nauce:

4,50 – 6,0 – przysługuje stypendium w wysokości od 375,00 zł do 600,00 zł

4,50 – 4,59 –  stypendium w wysokości –  375,00 zł

4,60 – 4,69 –  stypendium w wysokości –  390,00 zł

4,70 – 4,79 – stypendium w wysokości –  405,00 zł

4,80 – 4,89  – stypendium w wysokości –  420,00 zł

4,90 – 4,99 – stypendium w wysokości –  435,00 zł

5,00 – 5,09  – stypendium w wysokości – 450,00 zł

5,10 – 5,19  – stypendium w wysokości – 465,00 zł

5,20 – 5,29 – stypendium w wysokości –  480,00 zł

5,30 – 5,39 –  stypendium w wysokości –  495,00 zł

5,40 – 5,49  – stypendium w wysokości –  510,00 zł

5,50 – 5,59   – stypendium w wysokości –  525,00 zł

5,60 – 5,69  – stypendium w wysokości –  540,00 zł

5,70 – 5,79  – stypendium w wysokości –  555,00 zł

5,80 – 5,89  – stypendium w wysokości –  570,00 zł

5,90 – 5,99  – stypendium w wysokości –  585,00 zł

6,00 –  stypendium w wysokości –  600,00 zł.

W przypadku ubiegania się ucznia o stypendium – w POKOJU NR 1 (KSIEGOWOŚĆ) należy złożyć dokumenty, których właściwy wzór znajduje się w zakładce spkleszczow.pl/stypendium