Sukcesy naszych uczennic w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

16 października 2020 roku odbyły się zawody szkolne stanowiące pierwszy etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Olimpiada organizowana jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Badań Literackich PAN.

Na stronie internetowej organizatora można było zapoznać się z literaturą konkursową. Spośród dziesięciu utworów literackich (zupełnie innych niż te obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty) uczeń powinien wykazać się znajomością pięciu utworów. Tematyka poruszanych utworów dotyczyła dwóch zagadnień : literackich podróży w czasie oraz literackiego oswajania odmienności – Inny nie znaczy obcy.

Do zawodów szkolnych przystąpiło 12 uczniów.  Komitet Okręgowy zawodów zdecydował, że prace dwóch uczennic – Martyny Neumann (VII a)  oraz Oliwii Rybarczyk (VIII a) spełniają kryteria regulaminowe i tym samym uczennice kwalifikują się do wzięcia udziału w zawodach okręgowych.

Podczas etapu okręgowego, który składa się  z trzech części, uczeń musi udowodnić, że literatura jest mu bardzo bliska. Stopień trudności wzrasta. Uczestnik tych zmagań musi wykazać się znajomością dziesięciu utworów konkursowych. Organizatorzy zapraszają do dialogu  z dziełem literackim, do wyrażenia swojej opinii na temat przeczytanych utworów. Zawody okręgowe podzielone zostały na trzy części : napisanie rozprawki na zadany temat (120 minut) rozwiązanie testu językowego (90 minut) oraz część ustną polegającą na  umiejętności zinterpretowania utworu lirycznego. Uczeń musi udowodnić, że zna reguły rządzące poetyką, konteksty biograficzne, a przede wszystkim, że posiada ten stopień wrażliwości, który sprawia, że utwór potrafi go wzruszyć, zachwycić, sprawić, że spojrzy na świat zupełnie inaczej. Do takiej rozmowy zaproszeni bywają nieliczni, gdyż muszą oni zdobyć podczas części pisemnej co najmniej połowę punktów za rozprawkę (minimum 15)  tyle samo za test językowy (minimum 15).

Uczennice – Martyna Neumann oraz Oliwia Rybarczyk do tych zawodów przygotowywały się w ferie. Czas spędzony z książką, liczne dyskusje na temat różnych wątków, szlifowanie umiejętności redagowania rozprawki, rozwiązywanie testów z zakresu kształcenia językowego pozwoliły dobrze przygotować się do tych humanistycznych zmagań. Przy włączonych kamerach 9 stycznia 2021 roku dziewczynki przystąpiły do konkursu. Pierwsze logowanie odbyło się o godzinie 8.45, a potem 120 minut na napisanie rozprawki, 45 – minutowa przerwa i przystąpienie do rozwiązywania testu językowego – 90 minut

Obie uczennice osiągnęły bardzo dobry wynik.

Oliwia Rybarczyk za rozprawkę otrzymała 10 punktów, a za test językowy aż 25 punktów. To wspaniały wynik, ale niestety nie zapewnił uczennicy awansu do kolejnej części zawodów. Nauczycielem przygotowującym Oliwię była p. Danuta Kuc.

Martyna Neumann za rozprawkę otrzymała 19 punktów, tyle samo zgromadziła za test językowy i tym samym otrzymała awans do kolejnego etapu – części ustnej zawodów.  To wielki sukces naszej uczennicy, bo należy zauważyć, że jest to uczennica klasy VII. Nauczycielem przygotowującym Martynę była p. Renata Frach. 

Kolejne zmagania już 13 lutego 2021 roku (sobota). Trzymajmy kciuki za Martynkę! Przed nią bardzo dużo pracy. Pracy, która będzie polegała na dialogu z poezją. I to poezją najwyższych lotów – wśród utworów przeznaczonych do interpretacji znalazły się wiersze Juliusza Słowackiego, Czesława Miłosza, Anny Świrszczyńskiej, Ignacego Krasickiego, Stanisława Barańczaka.

Renata Frach –  szkolny koordynator Olimpiady Literatury  i Języka Polskiego