ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 22 MARCA 2021

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Oznacza to nie tylko banalne kłopoty w życiu codziennym (takie jak utrudnienia w kąpieli czy spłukiwaniu toalety), których w naszej części Ziemi możemy doświadczyć w trakcie awarii czy remontu wodociągów.  

Globalne ocieplenie, nieregularne opady deszczu i marnotrawstwo to trzy zasadnicze przyczyny, dla których możemy się spodziewać, że już wkrótce niedostatek wody stanie się istotnym problemem naszego kraju.  

Zresztą już dziś Wody Polskie alarmują, że zaczyna jej brakować. Nie powinno to być jednak zaskoczeniem, skoro szacunki wskazują, że dzienny ślad wodny pozostawiany przez jednego mieszkańca Polski to 3900 litrów. Jak wypadamy pod tym względem na tle innych regionów świata? Ile wody pochłania produkcja spożywcza i przemysłowa. 

Z danych GUS wynika, że przeciętny mieszkaniec naszego kraju zużywa bezpośrednio ok. 92 litry wody. Oznacza to, że pośrednio, czyli w procesie konsumpcji towarów i usług, zużywamy aż 3808 litrów wody dziennie. Zużycie wirtualnej wody w Polsce jest zatem bardzo duże. Są jednak kraje, które wykorzystują jej jeszcze więcej. 

Jakie zużycie wody generuje produkcja poszczególnych produktów spożywczych? 

Różnice w śladzie wodnym wybranych produktów spożywczych są znaczące. Przykładowo, jedno jajko (60 g) ma ślad wodny w wysokości 196 litrów wody, 1 kg pomarańczy już 560 l, natomiast 1 kg sera aż 3178l.  

lm bardziej złożony produkt, tym większy jest jego ślad wodny, gdyż na każdym etapie jego produkcji zużywana jest woda. Przykładowo, wyprodukowanie 1 kg wołowiny pochłania 15 415 l wody. Tylko 1% śladu wodnego wołowiny to woda wykorzystywana do pojenia i mycia zwierzęcia oraz utrzymania gospodarstwa i otoczenia, w którym jest chowane. 99% śladu wodnego produktu stanowi woda związana z konsumowanym przez zwierzę pożywieniem. 

Jaki jest ślad wodny ubrań? 

Ślad wodny mają nie tylko produkty spożywcze, ale także ubrania. Co istotne, produkcja odzieży może pochłaniać znacznie większe zasoby wody niż przemysł spożywczy. Przykładowo, do produkcji 1 kg bawełny (tkaniny) zużywa się 10 000 litrów wody, a ślad wodny skórzanych butów wynosi 14503 litry wody. 

Ile wody ulega zanieczyszczeniu wskutek produkcji opakowań? 

Rocznie na świecie produkowanych jest 400 milionów ton opakowań. Służą one do przechowywania żywności, ubrań, elektroniki i innych dóbr podczas ich transportu i magazynowania. Wytwarzanie opakowań pochłania zasoby wodne, które szacuje się na 650 do 800 miliardów m3 rocznie. 

Źródło: https://www.wodkany.pl/zuzycie-wody-w-polsce-infografika/

UWIERZYCIE?! 

JĘSLI CHCIELIBYŚCIE PODZIELIC SIĘ SPOSOBAMI, ZA POMOCA KTÓRYCH OGRANICZACIE ZUŻYCIE WODY W SWOICH DOMACH – ZACHĘCAM WAS DO POCHWALENIA SIĘ TYM ZA POMOCA ZDJEĆ I OPISÓW. OPOWIEDZCIE NAM, JAK WY I WASI RODZICE STARACIE SIĘ OGRANICZAĆ ZUŻCIE WODY W DOMU. OCZYWIŚCIE – NIE ZAWSZE NAM TO WYCHODODZI…ALE WAŻNE, ŻEBY PRÓBOWAĆ I CHCIEĆ!!! 

Zdjęcia i opisy (podpisane imieniem i nazwiskiem) możecie przesyłać na platformę Teams do p. Moniki Starygi do końca tygodnia. 

Monika Staryga