ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją z dnia 22 grudnia 1992r. i corocznie obchodzony jest pod innym hasłem. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło Światowy Dzień Wody na datę 22 marca. „PRZYSPIESZENIE ZMIAN”  – to hasło tegorocznego Światowego Dnia Wody. Nawiązuje ono do przyspieszenia zmian w celu rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją. A ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania. To znaczy Ty! Ty i Twoja rodzina, szkoła i społeczność możecie coś zmienić, zmieniając sposób, w jaki korzystacie, konsumujecie  i zarządzacie wodą w swoim życiu. To jedyna taka chwila na całe pokolenie, kiedy świat jednoczy się wokół wody.

Odegraj swoją rolę.

Rób co możesz: od prostego oszczędzania wody w gospodarstwie domowym po zagospodarowanie wód deszczowych w ogrodzie.

Również uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody tego święta. Na lekcjach rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób oszczędzać wodę, jakie działania już podejmujemy, a jakie należy jeszcze podjąć w celu ochrony wód i poprawy jej jakości. Uczniowie wykonali również plakaty oraz fiszki popularyzujące informacje nt. Światowego Dnia Wody.