„Świecimy przykładem. Przyjaźń buduje.”

W miesiącu grudniu uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, zostali zaproszeni do udziału w konkursie „Świecimy przykładem – Przyjaźń buduje”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu ciekawej, oryginalnej pracy plastycznej promującej właściwe zachowania. Głównym celem  konkursu było wskazywanie, upowszechnianie i wzmacnianie postaw godnych naśladowania. Ponadto  rozbudzanie kreatywności, twórczości oraz wrażliwości dzieci. Uczniowie dość licznie wzięli udział w konkursie, wykonując niezwykle ciekawe prace, niosące wartościowe przesłanie. Wszystkie dzieła były wyjątkowe, bardzo interesujące oraz zgodne z tematyką konkursu. Komisja konkursowa miała twardy orzech do zgryzienia. W wyniku wnikliwych obrad wyłoniono zwycięzców. Jury w składzie: Barbara Najmrodzka, Maria Owczarek oraz Ewa Stawiak-Kołba przyznało trzy miejsca główne oraz wyróżnienia.

  • Zofia Zagórska – I miejsce
  • Oliwia Gruszczyńska – II miejsce
  • Maksymilian Karwalski – III miejsce
  • Wyróżnienia: Patryk Tatara, Klaudia Adamczyk, Aleksander Szymurski

Laureatom wręczono dyplomy oraz nagrody.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali symboliczne upominki.

Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy podjęli wyzwanie i przygotowali prace konkursowe.

Ewa Stawiak-Kołba
Wychowawca klasy IIIb