Świetlica szkolna SP Kleszczów zaprasza uczniów klas I-VIII do wzięcia udziału w Konkursie „Las wokół nas…”

Regulamin konkursu:

CELE KONKURSU

  1. Przedstawienie w dowolnej formie walorów i darów lasu (z wykorzystaniem szklanych naczyń, kory, ramki, wianka itp.)
  2. Uchwycenie piękna przyrody. 3. Upowszechnianie i popularyzacja wśród uczniów piękna lasu. 4. Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu.
  3. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu w lesie. 6. Propagowanie spędzania czasu na świeżym powietrzu z bliskimi.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.
  2. Informacje o konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
  3. Kategorie wiekowe: a) klasy I-III, b) klasy IV-VI, c) klasy VII-VIII.

WARUNKI KONKURSU

  1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny. 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy zawierającej elementy pochodzące z lasu. 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonaną samodzielnie. 4. Każda praca musi być opisane i powinna zawierać: imię i nazwisko wykonawcy, klasa.
  2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w publikacjach i prezentowania na wystawach. 6. Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych. 7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
  3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych nieletnich uczestników na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Jury konkursu dokona oceny prac pod względem artystycznym i tematycznym.

TERMIN
Prace prosimy składać do świetlicy szkolnej, do dnia 29 października 2021 r. do opiekunów
Aleksandra Gorzelak-Dylak
Monika Piątczak
Sylwia Wojtan

Zachęcamy do udziału!!!