SZKOLNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI

Planeta Ziemia to miejsce życia roślin, zwierząt i człowieka. To świat ogromny, nie do końca zbadany i tajemniczy. Od wieków człowiek podpatrując przyrodę starał się żyć w zgodzie z jej prawami. Jednak rozwój cywilizacji, a zwłaszcza dążenie do wygodniejszego życia, powoduje ciągle narastające zagrożenie dla istot żywych na Ziemi. Ludzie chcąc wyrazić swój protest przeciwko dalszemu niszczeniu środowiska 22 kwietnia ustanowili Światowym Dniem Ziemi. 

W naszej szkole święto to na stałe wpisane jest do kalendarza imprez szkolnych. W tym roku, mimo nieco utrudnionych warunków, ze względu na okres pandemii, również świętujemy:) 

  1. Uczniów najmłodszych klas I-V zachęcamy do włączenia się w obchody poprzez wykonanie plakatów, zdjęć, kolaży tematycznie związanych z obchodami Dnia Ziemi. W razie braku pomysłu, zachęcamy do skorzystania z niniejszego linku  https://pokolorujmy.pl/dzien-ziemi-kolorowanki-dla-dzieci/.

Zdjęcia gotowych prac, podpisanych imieniem i nazwiskiem można przesyłać na adres mailowy do p. Moniki Starygi [email protected] p. Ilony Kuśmierek [email protected].  

  1. Uczniów klas starszych zachęcamy do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej “Świadomy mieszkaniec Ziemi”. Konkurs odbędzie się w Dniu 22 kwietnia (czwartek) na platformie Forms. Regulamin i więcej informacji dotyczących Konkursu znajduje się pod linkiem https://spkleszczow-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/staryga_monika_spkleszczow_pl/EYbCaGo0wtpDlqY9dEomFloBsLsv9JAKKPMtG3zEPc8SeA?e=DnTVtd  
  1. Zapraszamy również do udziału w konkursie “Moja ekologiczna zakładka do książki”, w którym zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej eko-zakładki do książki. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.). Mogą być użyte dowolne płaskie materiały, kształt pracy dowolny.  

Kategorie prac: 

  • Klasy I – III – „Oszczędzamy wodę” 
  • Klasy IV – VI  – „Segregujemy odpady” 
  • Klasy VII – VIII – „Oszczędzamy energię” 

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://spkleszczow-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kusmierek_ilona_spkleszczow_pl1/EcTPZq8CsVpAvt2-ejdp3MoBIxTpEmQAYS5WLRW63O3jUA?e=QF7I7I 

Monika Staryga 
Ilona Kuśmierek 
Anna Tatara