Przedłużony termin konkursu plastyczno-literacko-fotograficznego


Świetlica Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie zaprasza wszystkich uczniów z klas I-VIII oraz nauczycieli, do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastyczno-literacko-fotograficznym, pt. „Moje zdalne nauczanie”.

Celem konkursu jest pozytywne wyzwalanie inwencji twórczej wśród uczniów i nauczycieli SP im. J. Korczaka w Kleszczowie, które będą podkreślały osobiste (lub rodzinne) zaangażowanie w proces dydaktyczny. Ponadto uzewnętrznienie (w formie słowa lub obrazu) tzw. warstwy przeżyciowo-emocjonalnej, jak: moje odczucia, emocje, nadzieje i obawy towarzyszące procesowi zdalnego nauczania.

Zmagania o złoty, srebrny lub brązowy laur odbędą się w 3 kategoriach konkursowych:

▪ kategoria I. – obraz/rysunek (format: A4-A3)
▪ kategoria II. – zdjęcie pojedyncze (format: jpg)
▪ kategoria III. – wiersz/rymowanka

Każdy z uczestników konkursu może wziąć udział we wszystkich jej kategoriach oraz zgłosić do oceny max 2 prace konkursowe.

Wszystkie nadesłane prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:

▪ kategoria 1. – uczniowie z klas I-III
▪ kategoria 2. – uczniowie z klas IV-VIII
▪ kategoria 3. – nauczyciele

Podczas zgłoszenia pracy konkursowej należy podać:
Uczniowie: imię i nazwisko, kategorię konkursową, oddział (klasę do której uczeń uczęszcza).
Nauczyciele: imię i nazwisko, kategorię konkursową.

Dodatkowo w opisie rysunku/obrazu/fotografii należy podać ich tytuł.

W sytuacjach, kiedy trudno jest jednoznacznie wywnioskować, co przedstawia zgłoszone do konkursu zdjęcie, można dołączyć krótki jego opis.

Uwaga!

Zgłoszenie prac konkursowych może odbywać tylko drogą elektroniczną.
Wszystkie prace plastyczne powinny być dobrze sfotografowane, a wybrane zdjęcie właściwie opisane i wysłane drogą mailową na wskazany adres korespondencyjny. Po powrocie do szkoły wszystkie zgłoszone do konkursu i podpisane prace plastyczne powinny być w ciągu 3 dni roboczych oddane do sekretariatu lub pracownikowi świetlicy szkolnej.

Wiersz lub rymowanka powinny być napisane i opisane (imię, nazwisko, …) w formie elektronicznej, w wybranym dokumencie tekstowym, i wysłane na wskazany adres korespondencyjny.

Dane adresowe oraz terminy:

Wszystkie ww. prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres: [email protected] do dnia 20 czerwca br. (sobota) do godz. 1800.

W ciągu tygodnia czasu od dnia zakończenia konkursu zostanie ogłoszona pełna lista laureatów we wszystkich kategoriach konkursowych i wiekowych na internetowej stronie szkoły oraz szkolno-świetlicowym profilu na Facebooku.

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac, co do których zachodzi podejrzenie plagiatu, naruszenia dóbr osobistych (np. są prześmiewcze) lub stanowiących formę reklamy zabronionych prawem produktów.

Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację ww. regulaminu. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża jednocześnie zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych (imię i nazwisko, klasa) oraz nadesłanych na konkurs prac.

Powodzenia!

Komentarze są wyłączone.