Tęczowe wierszyki

W dniu 10 czerwca 2021r., w Domu Kultury w Łękińsku, odbyła się XVIII edycja szkolno-przedszkolnego konkursu recytatorskiego – ”Tęczowe Wierszyki”. Konkurs organizowany przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku, dedykowany był najstarszym przedszkolakom oraz uczniom klas pierwszych. W konkursie wzięło udział po dwóch przedstawicieli każdej klasy pierwszej. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, reprezentowali następujący uczniowie z poszczególnych klas: Lena Moskot i Szymon Malicki z klasy Ia, Paulina Krężoch i Adam Frach z klasy Ib, Izabela Hołyś i Wojciech Nolbrzak z klasy Ic. Uczniowie pojechali na konkurs pod opieką p. Joanny Stawickiej. Wszyscy zaprezentowali przygotowane wcześniej pod okiem wychowawców utwory z twórczości Jana Brzechwy oraz Juliana Tuwima. Recytatorskie zmagania oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci sześcioletnie oraz uczniowie klas pierwszych. Wszystkie dzieci pięknie deklamowały wybrane wiersze z kręgu poezji dziecięcej.

Wśród nagrodzonych przez szanowne jury, znaleźli się również przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie:

  • II miejsce: Lena Moskot, Szymon Malicki – uczniowie klasy Ia
  • Wyróżnienie: Adam Frach – uczeń klasy Ib

Na uwagę zasługuje fakt, że wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, które wywołały uśmiech i niekłamaną radość na twarzach dzieci.

Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w recytatorskich zmaganiach.

Dziękujemy także Rodzicom uczniów za pomoc w przygotowaniu kreacji kostiumowych.

Ewa Stawiak-Kołba
wychowawca klasy Ib