Telefon zaufania

Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi informuje iż od dnia 28.06.2021r. rozpoczyna działalność Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla młodych ludzi doświadczających trudności osobistych lub krzywdzenia ze strony innych. Do kontaktu telefonicznego zaprasza się również rodziców i pedagogów.

Telefon Zaufania działa w poniedziałki, wtorki, środy, piątki i niedziele w godz. 19:00 – 22:00
Dyżury interwencji kryzysowej odbywają się we wtorki i środy w godz. 15:00 – 19:00

Plakat z informacjami