„TO NASZA WSPÓLNA E-MISJA”

Oktawa uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i towarzyszące jej życzenia, które sobie składamy za pośrednictwem usług Poczty Polskiej, sprzyja ogłoszeniu nowej szkolnej akcji charytatywnej. Jej reguły są bardzo proste: należy zbierać ostemplowane znaczki pocztowe wycinając je z kartki lub koperty z ok. półcentymetrowym marginesem.

Zachęcamy wszystkich uczniów, pracowników, a nawet gości naszej szkoły, aby przynieśli do nas niezniszczone obiegowe i stemplowane znaczki pocztowe (polskie lub zagraniczne), które nie przedstawiają dla Was żadnej wartości a my je wykorzystamy w dobrym celu.

Dzięki pracy licznych wolontariuszy, znaczki są delikatnie odklejane, segregowane na zagraniczne, krajowe i według serii, a następnie sprzedawane do sklepów filatelistycznych bądź prywatnym kolekcjonerom. Czasem może okazać się, że ważniejszy jest stempel niż sam znaczek, dlatego ważne jest, by te małe obrazki z ząbkami wycinać z odpowiednim marginesem. Znaczki brudne i uszkodzone zwykle nie mają żadnej wartości. Uzyskiwane w ten sposób niewielkie sumy pieniędzy są dobrym początkiem wielu działań prospołecznych wspierających pracę misjonarzy i misjonarek w bardzo wielu zakątkach świata.

Pamiętajmy, że w dzieła misyjne Kościoła można włączyć się na wiele sposobów, również przez filatelistykę. Można to zrobić samodzielnie, np. wysyłając lub zanosząc zgromadzone znaczki pocztowe do wybranej placówki werbistowskiej w Polsce, lub przynieść je do szkoły. Tam można je przekazać katechetom lub wrzucić do przygotowanych w tym celu specjalnych pojemników.

Ogólnopolska akcja misyjna pt. „Każdy znaczek wspiera misje” trwa nieprzerwanie od połowy lat 80-tych XX w., a jej organizatorem jest Referat Misyjny z Pieniężna.

Natomiast szkolna akcja pt. „TO NASZA WSPÓLNA E-MISJA” jest naszą odpowiedzią na apel Księży Werbistów, którzy już od wielu lat zachęcają dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego zaangażowania na rzecz pomocy osobom będącym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.

Komentarze są wyłączone.