Tydzień Dbania o Relacje

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo. Projekt organizowany jest przez Fundację “Dbam o Mój Zasięg”.

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

W związku z tym dni 25-29 października przebiegały pod hasłem TYGODNIA DBANIA O RELACJE. Podczas zajęć z edukacji społecznej (w klasach I-III), godzin wychowawczych (w klasach IV-VIII), zajęć świetlicowych wspólnie z uczniami podejmowaliśmy różnorodne działania mające na celu wzmocnienie relacji między uczniami, uczniami i nauczycielami.

Klasy pierwsze

W ramach Tygodnia Dbania o Relacje w klasach pierwszych zorganizowany został maraton gier planszowych. Był to czas nie tylko wspólnej zabawy, śmiechu i rywalizacji, ale przede wszystkim czas integracji.

Klasy drugie

Uczniowie klas drugich, wybrali się na wycieczkę do rezerwatu przyrody w Łuszczanowicach. Podczas wyjazdu uczniowie odbyli spacer ścieżką edukacyjną. Dzieci oglądały budki lęgowe, obszerne mrowiska, mieszkania leśnych zwierząt oraz podziwiały skarby lasu. Ważnym elementem wspólnej wyprawy było integracyjne spotkanie przy ognisku. Po leśnym spacerze uczniowie z apetytem kosztowali pieczone kiełbaski. Nie zabrakło gier i zabaw na świeżym powietrzu, które kształtowały właściwe postawy uczniowskie oraz umożliwiły zacieśnianie relacji koleżeńskich drugoklasistów.

Klasy trzecie

Klasy IIIa, IIIc i IIId zaplanowały “czwartkowe śniadanie”. Uczniowie nakryli stół, przygotowali i wspólnie zjedli posiłek. Ten czas był też okazją do wspólnych zabaw i gier integracyjnych.

Klasy czwarte

29 października uczniowie klasy IVb na zajęciach godziny wychowawczej wzięli udział lekcji pt.: “Czy każdy może być wrażliwym?”- włączając się tym samym w szkolne obchody Tygodnia Dbania o Relacje.

Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej rozgrzewki, która okazała się dobrą zabawą. Uczniowie byli aktywni i zadowoleni. Mieli dużo pomysłów na to, co lubią. Następnym zadaniem były skojarzenia  – czym charakteryzuje się  osoba wrażliwa? Uczniowie wypowiadali się na temat cech charakterystycznych dla osób wrażliwych, podawali przykłady z życia i sami przy tym okazywali różne emocje.

W większości były to cechy wrażliwości na krzywdę ludzką, cierpienie ludzi  i zwierząt, ranienie ludzi słowami oraz wrażliwość na hałas i nieprzyjemne dźwięki. Pomysły zapisywano na karteczkach i przyczepiano do wcześniej przygotowanej planszy z hasłem „Co to znaczy, że ktoś jest wrażliwy ?” W kolejnej części lekcji uczniowie obejrzeli film pt:.”Czym jest wrażliwość” Po jego projekcji  liderzy trzech grup podzielili się spostrzeżeniami. Zauważyli, że dzieci i młodzież różnie reagują na przedstawione sytuacje oraz, że wszystkich bohaterów cechuje wrażliwość. Przykłady z filmu starali się odnieść do siebie samych okazując przy tym wzruszenie. W dalszym etapie zajęć uczniowie obejrzeli film pt.:”W czym pomaga nam wrażliwość”.

Następnie wywiązała się klasowa dyskusja na temat sytuacji, zawodów w których potrzebna jest wrażliwość oraz kiedy w życiu nam przeszkadza. Poruszono również kwestię dbania o siebie, tak, by jak najdłużej zachować właściwą równowagę i zdrowie.           

W  podsumowaniu uczniowie zaprezentowali, co zapamiętali z lekcji o wrażliwości oraz przekazali  wspierające i życzliwe komunikaty koleżance, koledze stojącym obok.

W klasie IVa, podczas godziny wychowawczej powstał obraz, na którym uczniowie odcisnęli swoje dłonie. Niestety nie został ukończone ze względu na nieobecność niektórych uczniów. To taki symbol klasowej wspólnoty.

Poza tym klasa zorganizowała fotobudkę. Oj co tam się działo! Uczniowie świetnie się bawili, było mnóstwo śmiechu… Choć na co dzień dzieciaki czasem się spierają, w tym dniu zapomnieli o tym, byli razem, dobrze się bawili – i to było najważniejsze.

Klasa IVa i IVb w ramach integracji wybrały się na wspólną wycieczkę do EC1 w Łodzi.

W klasie IVc odbyła się godzina wychowawcza na temat “Jesteś tym czym się karmisz”. W koszyku piknikowym znalazły się wycięte z papieru owoce, sok, woda a na nich zapisane dobre słowa: Dzień dobry, Kocham Cię, Jesteś ważny, Lubię Cię. Uczniowie sami pisali te słowa. Następnie losowali je i mówili do siebie nawzajem. Mówili o tym, że to ważne czym karmimy się każdego dnia.

Klasy piątejęzyk polski

W piątek 29.10.2021r. w klasach Va i Vc realizowałam temat „Zdobywamy szczyty wrażliwości” Temat nawiązywał do tekstu A. Onichimowskiej „Najwyższa góra świata”. Dotyczył wzajemnych relacji w rodzinie oraz dotykał trudnych spraw- śmierci najbliższych. Uczniowie w sposób niezwykle empatyczny podeszli do tematu. Wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że śmierć babci głównej bohaterki jest niezwykle trudną sprawą i że nie ma złotego środka, jak się z nią oswoić. I wtedy najważniejsi są bliscy, którzy nas wspierają i pomagają w pokonaniu lęków związanych z odejściem osoby, która towarzyszyła nam na co dzień, a teraz jej już nie ma. Jest to sprawa szczególnie delikatna, kiedy musi zmierzyć się z nią dziecko.

Klasy szóste

Podczas godziny wychowawczej w klasie VIb odbył się maraton gier planszowych.

Klasy siódme

Pani Agnieszka Jagusiak tak podsumowała obchody Tygodnia Dbania o Relacje: “Wszyscy uczniowie z którymi zajęcia w Tygodniu Dobrych Relacji miałam w gry planszowe matematyczno, logiczne grali, z pomocy dydaktycznych korzystali, wiedzę utrwalali, powtarzali, uzupełniali … w ten sposób relacje poprawiali?”

W trakcie Tygodnia Życzliwości (podczas zajęć z wychowawcą) klasa 7c grała w gry planszowe oraz zorganizowała Bank Uprzejmości. Każdy z uczniów starał się napisać kolegom i koleżankom coś miłego.

Klasy ósme

W klasach VIIIb i VIIIc odbyły się maratony gier planszowych.

Dziękuję wszystkim wychowawcom za zaangażowanie

Szkolny koordynator SOC
Justyna Klimczyk