Uczymy dzieci programować

W I semestrze roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klasy Ia oraz Ic uczestniczyli w realizacji programu „Uczymy Dzieci Programować”. Uczymy dzieci programować to ogólnopolski program edukacyjny, którego organizatorem jest marka Edu-Sense we współpracy z panią Anną Świć – autorką bloga „Kodowanie na dywanie”.

Celem programu jest wprowadzanie uczniów w świat programowania i robotyki, oswajanie nowoczesnej technologii poprzez doświadczenia i zabawę.

Zajęcia te odbywają się offline, czyli z wykorzystaniem mat do kodowania oraz online – z wykorzystaniem robotów: Dasha, Dota i Ozobota. Są tak przygotowane, aby dzieci same – poprzez kreatywne myślenie, poszukiwanie i doświadczanie doszły do rozwiązania.

Taka forma programowania uczy współpracy w grupie, wytrwałości, budowania wspólnego pola uwagi, twórczych i kreatywnych sposobów spędzania wolnego czasu a także innowacyjnego podejścia do realizacji treści z podstawy programowej.

Uczniowie programowali trasy przejścia, drogi dojścia do celu, układali różne przedmioty wg instrukcji literowo-cyfrowych, rozwiązywali Sudoku związane z realizowanym tematem. Dzięki tym zajęciom poznali szeroki wachlarz wykorzystania jednorazowych kolorowych kubeczków.

Na zakończenie wszyscy uczniowie dostali dyplomy i już z niecierpliwością czekają na kontynuację programu w kolejnym semestrze.