UNIWERSYTET DZIECI

Uczniowie kl. IVb przystąpili do ogólnopolskiego projektu, którego organizatorem jest Fundacja Uniwersytet Dzieci. Projekt ten nosi tytuł „Inspiracje do nauki. Jak stworzyć autorski cykl lekcji?

Cele projektu to:

  • wzajemna współpraca i rozwijanie kompetencji społecznych
  • rozwijanie potrzeby uczenia się przez całe życie
  • kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia
  • rozwijanie swoich pasji i wiedzy
  • integracja uczniów

Założeniem projektu jest przeprowadzenie 8 lekcji dowolnie wybranych dostosowanych do potrzeb                         i możliwości oraz zainteresowań klasy.

29 października uczniowie klasy IVb Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na zajęciach godziny wychowawczej wzięli udział w pierwszej lekcji pt.: “Czy każdy może być wrażliwym?”- włączając się tym samym w szkolne obchody Tygodnia Dbania o Relacje.

Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej rozgrzewki, która okazała się dobrą zabawą. Uczniowie byli aktywni i zadowoleni. Mieli dużo pomysłów na to, co lubią. Następnym zadaniem były skojarzenia  – czym charakteryzuje się  osoba wrażliwa? Uczniowie wypowiadali się na temat cech charakterystycznych dla osób wrażliwych, podawali przykłady z życia i sami przy tym okazywali różne emocje. W większości były to cechy wrażliwości na krzywdę ludzką, cierpienie ludzi i zwierząt, ranienie ludzi słowami oraz wrażliwość na hałas i nieprzyjemne dźwięki. Pomysły zapisywano na karteczkach i przyczepiano do wcześniej przygotowanej planszy z hasłem „Co to znaczy, że ktoś jest wrażliwy ?” W kolejnej części lekcji uczniowie obejrzeli film pt:.”Czym jest wrażliwość” Po jego projekcji  liderzy trzech grup podzielili się spostrzeżeniami. Zauważyli, że dzieci i młodzież różnie reagują na przedstawione sytuacje oraz, że wszystkich bohaterów cechuje wrażliwość. Przykłady z filmu starali się odnieść do siebie samych okazując przy tym wzruszenie. W dalszym etapie zajęć uczniowie obejrzeli film pt.:”W czym pomaga nam wrażliwość”. Następnie wywiązała się klasowa dyskusja na temat sytuacji, zawodów w których potrzebna jest wrażliwość oraz kiedy w życiu ona nam przeszkadza. Poruszono również kwestię dbania o siebie, tak by jak najdłużej zachować właściwą równowagę i zdrowie.
W  podsumowaniu uczniowie zaprezentowali co zapamiętali z lekcji o wrażliwości oraz przekazali  wspierające i życzliwe komunikaty koleżance, koledze stojącym obok.