Uroczystość Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

W piątek 8 października 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Tego dnia w szkole panowała świąteczna atmosfera. Dzieci ubrane w stroje galowe, z biretami na głowach, pięknie przedstawiły program artystyczny, przygotowany pod czujnym okiem swoich wychowawczyń: pani Renaty Cieślak, pani Anny Wysockiej i pani Wiolety Kimel. Podczas uroczystości dzieciaki spotkały się z „sową”, która wyznaczała im różne zadania. Dzięki aranżacji słowno-muzycznej dziewczęta i chłopcy zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz wokalne – samodzielnie i we współpracy ze starszymi kolegami z siódmej klasy. W programie artystycznym pojawiły się elementy uczniowskich praw, obowiązków, ale również zasad bezpieczeństwa. Pierwszoklasiści utrwalili wiadomości o symbolach narodowych i podkreślili potrzebę używania zwrotów grzecznościowych. Starania dzieci podczas występu zostały docenione i nagrodzone. Wszystkie od sowy otrzymały klucze i zasłużyły na miano pierwszoklasistów. Po części artystycznej przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zaprosił swoich młodszych kolegów do uroczystego aktu ślubowania. Pasowania na ucznia dokonała pani dyrektor Mariola Świderska-Kulka i w ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. Dopełnieniem uroczystości było wręczenie pamiątkowych dyplomów, długopisów do nauki pisania, a od  Rady Rodziców słodkich i edukacyjnych upominków. Na koniec pani dyrektor oraz przewodniczący Rady Rodziców, pan Adam Napieraj do dzieci i obecnych gości skierowali ciepłe słowa, podkreślając miły nastrój towarzyszący uroczystości. Ponadto tak ważne dla całej społeczności szkolnej wydarzenie zostało uwiecznione na pamiątkowym zdjęciu.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji uroczystej akademii.

Wychowawcy klas pierwszych