UWAGA!!

W zawiązku ze stopniowym przywracaniem zajęć stacjonarnych, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka wprowadził zarządzeniem następujące procedury:

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z treścią zarządzenia oraz procedur.

Oświadczenia dla rodziców, którzy otrzymali informację o tym, że ich dziecko może od 25.05.2020 r. uczęszczać na zajęcia opiekuńczo -wychowawcze z elementami dydaktyki zorganizowane w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

Oświadczenia dla rodziców, którzy otrzymali informację o tym, że ich dziecko może od 25.05.2020 r. uczęszczać na konsultacje do Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

Komentarze są wyłączone.