UWAGA!

W związku z wejściem powiatu bełchatowskiego do czerwonej strefy, od 12 października 2020r. zmianie uległy zasady korzystania z autobusów szkolnych.  W obecnej sytuacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 października 2020r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w autobusie nie może być zajętych więcej niż 50% wszystkich miejsc siedzących. Zgodnie z Procedurą określającą zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2, opracowaną przez Zakład Komunalny w Kleszczowie z dowozów i odwozów mogą korzystać uczniowie spełniający kryteria zapisane w art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, których droga do szkoły przekracza:

  1. 3 km – w przypadku uczniów klas I -IV szkół podstawowych
  2. 4 km – w przypadku uczniów klas V -VIII szkół podstawowych

W związku z powyższym sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i korygowana.

Komentarze są wyłączone.