W ZACZAROWANYM ŚWIECIE KSIĄŻEK

Czytanie książek jest nie tylko przyjemne, ale także niezwykle wartościowe. Czytelnictwo sprzyja uczeniu się, rozwijaniu zainteresowań, wzbogaca słownictwo, ćwiczy pamięć,  przynosi relaks oraz dobre samopoczucie. To tylko niektóre zalety przyjaźni z książkami. Uczniowie klasy II b doskonale  o tym wiedzą. Dlatego też systematycznie czytają różnorodne, dostosowane do wieku książeczki. W społeczności klasowej prowadzone są akcje wspierające czytelnictwo. W dniu 15 marca 2022r., uczniowie klasy II b uczestniczyli w warsztatach bibliotecznych, przygotowanych i przeprowadzonych przez p. Bożenę Zatorską. W ramach zajęć, odczytany został list autorstwa książki, skierowany do dzieci. Zawierał pouczające treści dotyczące właściwej postawy wobec książek. Ponadto uczniowie zaznajomieni zostali z wierszem pt.: „Skarga książki”, autorstwa Jana Huszczy, który traktował o potrzebie szanowania książek. Ciekawym elementem warsztatów okazał się pokaz profesjonalnego ubierania książek w okładkę. Podczas zajęć uczniowie wymieniali zalety czytelnictwa, omawiali zasady zachowania w bibliotece, poznali pomieszczenia biblioteki. Wiele treści nawiązywało do wielorakich korzyści płynących z czytelnictwa. Uczniowie byli bardzo aktywni podczas zajęć. Warsztaty miały niezwykle interesującą formę oraz zawierały bogate, wartościowe treści. 

Społeczność klasy IIb, kieruje serdeczne podziękowania do p. Bożeny Zatorskiej, która przygotowała i przeprowadziła warsztaty biblioteczne.

Ewa Stawiak-Kołba
Wychowawca klasy II b