WARZTATY ARTYSTYCZNE 

„Raz do roku jest taki dzień, który przemija jak piękny sen. Wszystkie kobiety,                      
 panie i matki, w dniu tym dostają pachnące kwiatki.”

Taka myśl przyświecała wszystkim chętnym uczniom naszej szkoły, którzy 20 lutego 2023r. wzięli udział w warsztatach artystycznych zorganizowanych przez zespół terapeutyczny w ramach projektu „Badź sobą – szukaj własnej drogi’”. Spotkanie poprzedziło przygotowanie zaproszenia i rozwieszenie go w głównych punktach szkoły.

W odpowiedzi na zaproszenie tego dnia pod okiem terapeutów 21 uczniów po krótkim słownym instruktażu oraz lecącym w tle filmiku w gabinecie pedagoga specjalnego wykonało piękne, różnokolorowe kwiaty. Warsztaty przebiegały w miłej atmosferze. Starsi i młodsi uczniowie wycinając i klejąc kolejne elementy stworzyli naprawdę cudowne kwiaty. Co prawda nie były one pachnące, ale były miłym akcentem uświetniającym Dzień Kobiet w naszej szkole. Wykonane kwiaty chłopcy biorący udział w projekcie wspólnie z samorządem szkolnym 8 marca na uroczystym apelu wręczyli wszystkim paniom.

Wspólnie uznaliśmy, iż była to świetna, integrująca i doskonaląca manualnie zabawa.