“Wielki Test Edukacyjny „PLANETA I ŻYCIE” – konkurs biologiczny

Aby wziąć udział w konkursie należy:

1.     Zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym w załączniku

2.     Zgłosić chęć udziału w konkursie u swojego nauczyciela biologii do 24 lutego 2021r.

3.     Przesłać nauczycielowi potwierdzenie opłaty za udział w konkursie (będą one wysłane do organizatora wraz z kartą zgłoszenia uczniów naszej szkoły) do 24 lutego 2021r.

4.     Wszelkie informacje dotyczące przebiegu konkursu będą udzielane przez nauczycieli biologii osobom, które spełnią ww. warunki

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie i pogłębianiu swojej wiedzy biologicznej