Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” rozstrzygnięty

Celem konkursu było:

 • Uczczenie XX rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Kleszczowie imienia Janusza Kroczaka
 • Promowanie dorobku pedagogicznego i literackiego Janusza Korczaka
 • Odkrywanie kreatywności i talentów uczniów
 • Pokazywanie ekspresji plastycznej uczniów
 • Rozwój predyspozycji  plastycznych uczniów
 • Integrowanie świetlic szkolnych województwa łódzkiego

Do organizatora, czyli świetlicy szkolnej dotarło 41 niezwykle ciekawych i różnorodnych prac z trzech szkół.

Kryteria oceny prac konkursowych były następujące:

 • Oryginalność pomysłowość kompozycji plastycznej
 • Umiejętność formułowania języka plastycznego
 • Zgodność pracy z tematyką konkursową
 • Estetyka wykonania

W kategorii klas I-III

 • I miejsce –  Amelia Soboń  SP w Kleszczowie
 • I miejsce – Maria Witowska SP w Kleszczowie
 • II miejsce – Pola Brześcińska SP w Kleszczowie
 • II miejsce – Zuzanna Dymitrowicz  SP w Kleszczowie
 • III miejsce – Lena Pospieszył  SP w Kleszczowie
 • III miejsce – Amelia Parzęczewska SP w Raczkowie
 • IV miejsce – Aleksander Szymurski  SP w Kleszczowie
 • IV miejsce – Franciszek Zybura SP w Kleszczowie

W kategorii klas IV – VI

 • I miejsce – Nadia Białek  SP w Kleszczowie
 • I miejsce Alicja Marszał SP w Kleszczowie
 • II miejsce Franciszek Jakubik SP w Kleszczowie
 • II miejsce Maria Stacherska SP w Kleszczowie
 • III miejsce Kinga Hałada SP w Kleszczowie
 • III miejsce Natalia Krężoch  SP w Kleszczowie
 • IV miejsce Julia Indraszczyk SP w Raczkowie
 • IV miejsce Anna Zientalak SP w Raczkowie

W kategorii klas VII – VIII

 • I miejsce Jakub Nowakowski SP w Kleszczowie
 • II miejsce Marlena Nowacka SP w Kleszczowie
 • III miejsce Filip Dylak SP w Kleszczowie
 • III miejsce Michalina Dzieran  SP w Raczkowie

Wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej im Janusza Korczaka w Kleszczowie 2 czerwca o godz. 11.00.

Wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom prowadzącym serdecznie dziękujemy za udział w naszym Wojewódzkim Konkursie  Plastycznym „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” .

Organizatorzy

Bogusława Gajzler, Agnieszka Szczęsna,  Sylwia Wojtan, Barbara Najmrodzka