Wojewódzki konkurs plastyczny: „Ojciec, Pasterz, niezwykły Polak – Kardynał Stefan Wyszyński”

 Wojewódzki konkurs plastyczny: „Ojciec, Pasterz, niezwykły Polak - Kardynał Stefan Wyszyński”

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym poświęconym osobie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego w trzech kategoriach wiekowych:

  • kategoria I – uczniowie klas I – III
  • kategoria II – uczniowie klas IV – VI
  • kategoria III – uczniowie klas VII – VIII

Tematy konkursowe (są do wyboru) dla wszystkich kategorii wiekowych:

  1. „Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.”
  2. „Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.” – portret Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  3. „Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.”

Rysunkowa praca konkursowa powinna mieć jasne odniesienie do jednego z ww. tematów. Powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie dowolną techniką (malarstwo, grafika, rysunek) w jednym z formatów (wielkości): od A4 (min.) do A2 (max). Praca powinna być nieoprawiona, czytelnie opisana na odwrocie (imię i nazwisko, wiek autora, klasa) wraz z dołączoną kartą zgłoszenia. Prace konkursowe składamy u katechetów lub nauczyciela plastyki – p. B. Gajzler, w terminie do 27 września 2022 r (wtorek) do godz. 1200.

Ogłoszenie wyników i zamieszczenie protokołu z posiedzenia jury konkursu będzie na stronie organizatora: https://spchlewo.szkolna.net w dniu 06 października br.

Zapraszamy