Wybory do SU

W dniu 01.10.2021r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
W wyniku głosowania skład Samorządu w roku szkolnym 2021/2022 przedstawia
się następująco:

• Przewodnicząca: Maria Rełkowska
• Zastępca Przewodniczącej: Jan Gwoździk
• Sekretarz: Kacper Śmiertka
• Skarbnik: Anna Misiak