Wycieczka do oddziału KWB Bełchatów


12 października uczniowie klasy 8a i 8c, a 19 października uczniowie klasy 8b i 8d zwiedzili największą w Polsce kopalnię odkrywkową węgla brunatnego. Zwiedzanie kopalni rozpoczęło się od projekcji filmu przedstawiającego powstanie i rozwój kopalni oraz wizyty w sali tradycji, gdzie znajduje się makieta kopalni oraz skamieniałości wykopane w trakcie eksploatacji złóż. Następnie kontynuowali wycieczkę, wjazdem do wyrobiska Szczerców, gdzie zobaczyli z bliska pracujące tam maszyny górnicze. Na zakończenie pojazdami pracującymi na kopalni udali się podziwiać odkrywkę Bełchatów. Na każdym etapie towarzyszyli nam przewodnicy, którzy profesjonalnie przekazali nam cenne informacje.
Bardzo dziękujemy pani Beacie Śmiertce za zaproszenie, a Stowarzyszeniu Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny” za sfinansowanie naszej wycieczki.

Uczniowie pod koparką
Uczniowie przed siedzibą PGE
Uczniowie na tle warstwy skał
Uczniowie pod koparką