Wycieczka do Rezerwatu Przyrody Łuszczanowice

W Dniu Ziemi, 22 kwietnia 2022 roku, 34 uczniów z klas I- VII, laureatów świetlicowego konkursu „Las wokół nas”, wzięło udział w wycieczce do Rezerwatu Przyrody Łuszczanowice.

Dzieci mogły podziwiać walory lokalnej przyrody i oddychać świeżym, jodłowym powietrzem .  W czasie spaceru z zainteresowaniem zapoznawały się z treścią tablic informacyjnych, rozmieszczonych przy ścieżce edukacyjnej. Szczególną ciekawość wzbudziły pokazowe budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy.  Wychowankowie z zachwytem przyglądali się  kwitnącym obecnie w rezerwacie przylaszczkom i zawilcom. Dużą atrakcją dla dzieci było przygotowane przez leśniczego ognisko w Altance ekologicznej, gdzie samodzielnie piekły kiełbaski.

Świetliczanki miały okazję do zainicjowania wspólnych, swobodnych zabaw.

Wycieczka umożliwiła, nie tylko zdobycie nowej wiedzy, ale również aktywny  wypoczynek na łonie naturalnej przyrody, znajdującej się na terenie naszej gminy.