Wycieczko-pielgrzymka do Pajęczna

W tym roku 13 maja 2019 r. obchodziliśmy 102 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. W wielu kościołach i kaplicach w tym czasie rozpoczęły się nabożeństwa fatimskie trwające od maja do października, zawsze 13 dnia miesiąca, czyli w czasie, kiedy Maryja prosiła dzieci o spotkanie w dolinie Cova da Iria.  Tymi dziećmi byli: Łucjados Santos (10 lat), Franciszek (9 lat) i Hiacynta Marto (6 lat). Zgodnie z zapowiedzią Maryi dwoje dzieci (rodzeństwo) w niespełna 3 lata po objawieniach umiera z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby. Wcześniej jednak dzieci ochoczo odpowiadają na gorący apel Maryi zapraszający je do współpracy: często i żarliwie modlą sięna różańcu oraz pokutująza grzechy ludzi, które obrażają Pana Boga. Ich krótkie lecz pełne wiary życie doprowadziło po wielu latach do tzw. „wyniesienia na ołtarze”. Błogosławionymi ogłosił ich pp. Jan Paweł II (2000 r.) a świętymi pp. Franciszek (2017 r.)

Warto wiedzieć, że od października 2015 r.,w odległości ok. 25 km od Kleszczowa, w kościele parafialnym pw. Narodzenia Pańskiego w Pajęcznie, jest Archidiecezjalne Sanktuarium Dzieci Fatimskich, które ustanowił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, zaś uroczystego poświęcenia bocznej kaplicy dokonał ks. bp Antoni Długosz.Wtedy także do parafii uroczyście wprowadzono relikwie pastuszków z Fatimy- Franciszka i Hiacynty Marto, które stanowią namacalną cząstkę ich ziemskiego życia i niezwykłej obecności pośród wiernych odwiedzających wspomnianą parafię.

Dwa dni po rocznicowych uroczystościach, tj. 15 maja br.,dzieci z klasy I B i I C pod opieką swoich wychowawczyń i pana katechety, wyruszyły autokarem na dwugodzinną wycieczko-pielgrzymkę do Sanktuarium Dzieci Fatimskich. Uczniowie obu klas dobrze wiedzieli kim są Franciszek i Hiacynta, ponieważ sukcesywnie poznawali na lekcji religii historię ich życia jako swoich patronów klasowych przypisanych osobno na każdy semestr nauki szkolnej.

Kiedy dotarliśmy na miejsce bardzo serdecznie przywitał nas ks. Rafał Praski – duszpasterz ww. parafii. Z niezwykłym entuzjazmem opowiadał nam o kościele, który jest pod tak niezwykłym wezwaniem (Narodzenia Pańskiego) oraz historii małych wizjonerów z portugalskiej Fatimy. Wszyscy z uwagą słuchaliśmy opowieści i zagadek ks. Rafała, które poszerzały naszą wiedzę i pogłębiały wiarę w niezwykłą obecność Pana Boga w świecie. Dowiedzieliśmy się także, że liczne prośby Matki Bożej wypowiedziane ponad sto lat temu i wzywające dzieci do codziennej modlitwy różańcowej także i dzisiaj są aktualne. Te dzieci, które chciałyby włączyć się we wspólną akcję pomocy Maryi, mogły odmówić jedno lub kilka wezwań Maryjnych (Zdrowaś Maryjo…, Święta Maryjo…) ofiarując je w darze dla Matki Bożej. Widzialnym znakiem takiego osobistego „przymierza” z Maryją było podpisanie papierowego serca, które zostało zdeponowane w szkolnymRycerskim Banku Modlitw dla Maryi. Natomiast dzieci, które chciałyby częściej lub nawet codziennie ofiarowywać Maryi takie „prezenty modlitewne”, mogły przystąpić do szkolnej grupy Małych Pomocników Maryi, którzy starają się poprzez modlitwę i dobrze czyny wesprzeć Matkę Bożą w prowadzeniu ludzi do nieba.

Do akcji modlitewnej, która trwała aż do końca roku szkolnego,zostały zaproszone przez swoich katechetów wszystkie dzieci w klas I-III, a swoją modlitwę (wg założenia: jedno Zdrowaś Maryjo… w ciągu dnia = jedno podpisane serce)mogły złożyć w przenośnym Rycerskim Banku Modlitw dla Maryi, który był dostępny u każdego katechety. Zebrane w ten sposób modlitwy pod postacią imiennych serc zostały dokładnie przeliczone i „wpłacone” do ogólnopolskiego Rycerskiego Banku Niepokalanej w Teresinie. Więcej na ten temat:https://rbn.niepokalanow.pl

Komentarze są wyłączone.