Wyjazd uczniów klas 8 na strzelnicę w miejscowości Bujny

W dniu 21.05, uczniowie klas 8 wraz z opiekunami p. Justyną Klimczyk, p. Magdaleną Marszałek, p. Anna Tatara odwiedzili Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach. W ramach integracji zespołów klasowych mieli okazję skorzystać ze strzelnicy pneumatycznej oraz strzelnicy wirtualnej. Po odbyciu krótkiego szkolenia przeprowadzonego przez mjr Roberta Wiernickiego uczniowie rozpoczęli naukę strzelania.
Uczniowie mieli także okazję uczestniczyć w szkolnej uroczystości „Dzień Kadeta”, podczas której, przy udziale Przedstawicieli Służb Mundurowych wręczone zostały, uczniom ZSCKZ w Bujnach, karty kadeta.