Wymiana listów ze szkołą w Hiszpanii (e-Twinning)

Za pomocą platformy edukacyjnej e-Twinning nawiązaliśmy kontakt ze szkołą w Hiszpanii. W projekcie pt: „Travelling letters”  wzięli udział wszyscy uczniowie klasy Vb wraz ze swoją wychowawczynią i jednocześnie nauczycielka języka angielkiego p. Pauliną Ochocką, natomiast ze szkoły w Hiszpanii uczniowie w wieku 9 lat z klasy czwartej ze szkoły podstawowej LAS ANEJAS wraz z nauczycielką języka angielskiego panią Eleną Alcacer Villalba

Zadaniem uczniów z obu krajów było opisanie podstawowych informacji o sobie w formie prywatnego listu (dane personalne, zainteresowania, rodzina, opis typowego dnia itp.). Dzięki temu zadaniu uczniowie mogli powtórzyć słownictwo z zakresu następującej tematyki: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, życie prywatne, oraz zagadnienia gramatyczne takie jak czasowniki ‘to be’, ‘have got’, oraz czas Present Simple. Wszystkie wyżej wymienione treści, jak i również umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej w formie listu zawarte są w podstawie programowej i sprawdzane na egzaminie na koniec klasy ósmej.

Ważnym elementem w procesie kształcenia językowego jest tworzenie okoliczności, w których uczeń ma możliwość osiągania coraz wyższego stopnia precyzji w wyrażaniu myśli oraz coraz wyższego stopnia poprawności językowej. Dodatkowo poprzez zdobycie informacji na temat życia ludzi w innym kraju i porównywanie ich do polskiej rzeczywistości, uczniowie mieli szansę rozwinąć zawarte w nowej podatnie programowej tzw. kompetencje interkulturowe. Celem tych kompetencji jest umożliwienie dzieciom rozwijania wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowania postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innej kultury .

Należy nadmienić, że jest to dopiero początek współpracy z hiszpańskimi kolegami. Teraz czekamy na odpowiedzi i sami też zabieramy się do pisania.

 

 

Komentarze są wyłączone.