Wyniki konkursu na “Wiersz o jesieni”

“Kiedy jest poezja – poeci też są poezją.
Prawdziwy poeta nie jest poetą.
Prawdziwy poeta jest poezją”
Edward Stachura  

Poniżej znajdują się wyniki konkursu na “Wiersz o jesieni”. Wszystkim uczniom, którzy wzięli w nim udział bardzo dziękujemy za duże zainteresowanie i podzielenie się swoją poetycką twórczością. Otrzymaliśmy prawie trzydzieści utworów. Jury miało twardy orzech do zgryzienia, dlatego  przyznało kilka miejsc ex aequo. Na laureatów czekają dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone przy najbliższej okazji. Wszyscy uczestnicy otrzymają pochwały i dyplomy. Wiersze laureatów zostaną umieszczone na tablicy w holu szkoły, a także w naszej szkolnej Szufladzie poetyckiej. Korzystając z okazji, zachęcam do publikowania w niej Waszej twórczości. Agnieszka Gos-Stacherska