Wyniki konkursu plastycznego “LOKOMOTYWA”


W dniu 15 czerwca 2021r., nastąpiło podsumowanie konkursu plastycznego: „LOKOMOTYWA”. Konkurs dedykowany był uczniom klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Kleszczowie. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, będącej ilustracją do wiersza „Lokomotywa”, autorstwa Juliana Tuwima. Oceniana była samodzielność, kreatywność oraz ciekawe ujęcie tematu.

Komisja oceniająca stanęła przed  nie lada wyzwaniem, ponieważ wszystkie prace przygotowane przez uczniów, były bardzo interesujące. Pierwszoklasiści wykazali się znajomością treści utworu konkursowego oraz użyli bardzo różnorodnych technik plastycznych, celem wykonania zadania. Zdecydowano o przyznaniu następujących miejsc:

  • I miejsce – Olga Kuśmierek, kl. Ib
  • II miejsce – Miłosz Gurazda, kl. Ic
  • III miejsce – Julia Kucharska, Filip Stanisławski – kl. Ib
  • Wyróżnienie – Magdalena Kina, kl. Ia, Zofia Zagórska, kl. Ib

Osoby nagrodzone otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz prezenty. Wszyscy uczestnicy konkursu także odebrali drobne upominki za udział w plastycznych zmaganiach.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Gratulujemy dzieciom interesujących pomysłów. Życzymy wszystkim dalszego rozwijania swoich pasji czytelniczych oraz artystycznych.

Ewa Stawiak-Kołba
Wychowawca kl. Ib

laureaci konkursu z dyplomami i nagrodami