WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU “PRZYSŁOWIA MĄDROŚCIĄ NARODÓW”

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przeprowadzony został konkurs literacko – plastyczny. Celem konkursu  było  rozpowszechnianie wiedzy o polskich przysłowiach oraz uświadomienie uczniom, że przysłowia są elementem kultury
narodu i skarbnicą wiedzy.

Zadaniem uczniów z klas 1- 4 było zilustrowanie jednego z zaproponowanych przysłów, w taki sposób, aby rysunek oddał sens powiedzenia.

Uczniowie najczęściej dokonywali wizualizacji przysłowia  „Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść”.

Oceny prac konkursowych dokonało jury w składzie : p. Barbara Najmrodzka – nauczyciel techniki oraz p. Bogusława Gajzler – nauczyciel plastyki.

Oto laureaci tej kategorii:

I Franciszek Jakubik z klasy III b
II Maria Stacherska z klasy II c
III Zuzanna Kierasińska z klasy II b
Wyróżnienie: Marta Gorząd z klasy IIIc, Lena Zawodzińska z klasy I b
Nagrody pocieszenia otrzymują: Maria Chrząszcz z klasy III c oraz Emilia Kłobut z klasy IV a

Zadaniem uczestnika z klas 5-8 było napisanie pouczającego opowiadania, którego tematyka dotyczyła jednego z zaproponowanych przez organizatora przysłów. Uczestnicy napisali piękne, ciekawe prace. Warto zauważyć, że prace te odnosiły się do różnych przysłów. Uczniowie w ciekawy sposób dokonywali interpretacji przysłowia, wykazywali się nie tylko talentem literackim, ale przede wszystkim umiejętnością twórczego myślenia.

Oceny prac dokonało jury w składzie : p. Agnieszka Gos – Stacherka oraz p. Aleksandra Gorzelak – Dylak. Jury postanowiło przyznać nagrody w dwóch kategoriach : dla uczniów z klasy 5-6 oraz uczniów z klasy 7-8.

Oto laureaci w kategorii klas 5-6

I miejsce Zofia Kuc z klasy V d
II miejsce Nikola Zawodzińska z klasy V b
III miejsce Martyna Witkowska z klasy VI a
Wyróżnienie: Bartosz Cieślak z klasy VI d

Oto laureaci w kategorii klas 7-8

I miejsce Bartłomiej Kołba z klasy VIIc
II Maria Najmrodzka z klasy VIII b
III Patrycja Szymanek z klasy
Wyróżnienie: Wiktor Falarz

Uczniowie otrzymali pochwały  oraz oceny z języka polskiego (za napisanie opowiadania), oceny z plastyki (za wykonanie pracy plastycznej).

Gratulujemy zwycięzcom! Czekają na Was dyplomy oraz drobne upominki. Otrzymacie je wtedy, kiedy spotkamy się w szkole!

Dziękuję członkom jury za zaangażowaną pracę, która pozwoliła docenić naszych artystów.

                                                                                   Renata Frach – organizator konkursu

Komentarze są wyłączone.