X Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Gotujemy smacznie, zdrowo, internetowo”

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ogłasza X Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Gotujemy smacznie, zdrowo, internetowo” w roku szkolnym 2021/2022, który jest kontynuacją Konkursu Kulinarnego „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”. Konkurs kierowany jest do młodzieży z klas V–VIII ze szkół podstawowych województwa łódzkiego. Partnerem Konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi.

Terminarz i cele Konkursu

15 maja 2022 – termin przesłania prac

15 czerwca 2022 – rozstrzygnięcie Konkursu

Celem Konkursu jest propagowanie idei zdrowego stylu życia, obejmującej:

 • racjonalne odżywianie,
 • znaczenie świadomych wyborów żywieniowych,
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji z różnych źródeł,
 • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji na podstawie zdobytej wiedzy oraz brania odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • umiejętność prawidłowego przygotowania potraw,
 • umiejętność tworzenia przepisów kulinarnych oraz obliczania ich kaloryczności i wartości odżywczej,
 • rozwijanie wśród młodzieży wyobraźni oraz postaw twórczych,
 • przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie przez Uczestnika Konkursu:

 • ulotki informacyjnej w formie elektronicznej – zawierającej następujące informacje:
  • tytuł pracy oraz jej autora,
  • skład potrawy – przepis, ilość składników potrzebnych do wykonania porcji dla 1 osoby,
  • kaloryczność jednej porcji potrawy,
  • wartość odżywczą dania,
  • krótki opis przygotowania dania od podstaw,
  • 2 zdania uzasadnienia wyboru dania ze względu na znaczenie przygotowanej potrawy dla zachowania zdrowia.
 • dania obiadowego pod hasłem „Wzmacniamy odporność naszego organizmu”.

Przebieg przygotowania posiłku i prezentacja efektu końcowego musi mieć formę nagranego filmiku. Czas nagrania nie może przekroczyć 5 minut. W finale wojewódzkim przewidziane są nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

Regulamin wraz z załącznikami dostępne są na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi pod adresem www.gov.pl/wsse-lodz/konkurs-kulinarny

Osoby chętne do wzięcia udziału w Konkursie proszone są o zgłoszenie się do p. Moniki Starygi.

O udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń!