XIV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny: „Wiara w obiektywie”

Konkurs Fotograficzny: „Wiara w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym, pt. „Wiara w obiektywie ” inspirowanym słowami bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi”.

Cele konkursu:

 • Ukazanie w obiektywie obrazu wiary we wszystkich jej przejawach, architektury – kościołów, kaplic, kapliczek przydrożnych, praktyk religijnych i wielu innych.
 • Rozwijanie kreatywności twórczej uczniów oraz zainteresowań fotograficznych.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku.
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Polski.
 3. Każdy z autorów może nadesłać od 1 do 5 wybranych fotografii.
 4. Praca fotograficzna powinna być odniesieniem do tematu konkursu.
 5. Format zgłaszanych do konkursu zdjęć to A4 oraz nagrane zdjęcie(a) na nośniku CD.
 6. Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub do p. Mariusza Mieszały, który jest szkolnym koordynatorem konkursu, najpóźniej do dnia 27 września 2022 r. (wtorek).
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2022 r.
 8. Oceny zdjęć dokona profesjonalna Kapituła Konkursowa powołana przez organizatora. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne.
 9. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i jego regulaminu. Jest także wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie zdjęć oraz innych form utrwaleń, jak również ich ekspozycję na wystawach pokonkursowych.
 10. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 11. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs.
 12. Zgłaszane do konkursu fotografie należy czytelnie opisać na odwrocie:

Imię i nazwisko autora zdjęć, wiek, imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu, adres szkoły, nr fotografii, oraz dołączyć wypełnioną metryczkę pracy konkursowej (zał. nr 1).

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

 • Ks. Bp. Krzysztof Wętkowski
 • Poseł na Sejm RP – p. dr Joanna Borowiak

Grafika: https://pxhere.com/pl/photo/714513?utm_content=shareClip&utm_medium=referral&utm_source=pxhere

Zapraszamy do udziału w konkursie!