Z pierwszakami o pracy asystenta rodziny

W dniu 18 listopada klasy pierwsze gościły na zajęciach mamę uczennicy klasy 1b, panią Anitę Woszczyk, która zapoznała dzieci z wykonywanym przez siebie zawodem, a mianowicie z rolą i zadaniami asystenta rodziny. W przystępny dla małych słuchaczy sposób przedstawiła zagadnienia związane z pełnioną funkcją oraz rolą rodziny w życiu każdego człowieka. Uwieńczeniem zajęć były rysunki na temat czasu wolnego  z rodziną wykonane przez pierwszoklasistów z ogromnym zaangażowaniem. Na zakończenie dzieci wręczyły pani Anicie dyplom z podziękowaniem, a same zostały obdarowane przez gościa słodkim co nieco. Była to dla uczniów wspaniała lekcja z zakresu edukacji społecznej.

Serdecznie dziękujemy pani Anicie za przybliżenie uczniom zagadnień związanych z tą trudną funkcją, jaką pełni asystent rodziny oraz za chęć współpracy ze szkołą i poświęcony czas.

Zachęcamy innych rodziców do podejmowania podobnych inicjatyw.

Wychowawczyni klasy 1b
Aleksandra Kusiak