Zajęcia na basenie dla klas I-III

Informujemy, że Organ Prowadzący przeznaczył środki finansowe na zajęcia dodatkowe dla klas I-III na pływalni Solpark. Nauka pływania będzie się odbywała po zajęciach lekcyjnych. Uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego będą dowożeni na basen i odwożeni do szkoły.

Chęć udziału dzieci w tych zajęciach proszę zgłaszać do wychowawcy klasy (w pierwszym tygodniu września).