ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

26. czerwca w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie miało miejsce zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Pani dyrektor, Mariola Świderska – Kulka powitała zgromadzonych: ósmoklasistów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pana Witolda Gawrysia – przewodniczącego Rady Rodziców.

Po serdecznym powitaniu, pani Mariola Świderska – Kulka podkreśliła, iż ostatnie trzy miesiące nauki były niezwykle trudne zarówno dla uczniów, jak i ich opiekunów oraz nauczycieli. Szkoła bez biegających maluchów, uśmiechniętych twarzy, wspaniałych występów, recytacji, śpiewów, sukcesów, bez tętniącego gwarem życia uczniowskiego, stała się zimnym i smutnym miejscem, gdzie pandemia zatrzymała czas. Pani dyrektor wyraziła dumę, że pomimo lęku i izolacji wspólnie pokonywaliśmy kolejne etapy nauczania zdalnego, że potrafiliśmy się odnaleźć w nowej sytuacji i sprostać nauczaniu na odległość. Pani Świderska – Kulka gorąco podziękowała rodzicom za wkład pracy, zaangażowanie i pomoc. Dziękując za wsparcie ofiarowała piernikowe serca, stanowiące namiastkę wdzięczności. Chwilę potem podzieliła się informacją i radością z niej płynącą, iż w czasie epidemii nikogo nie straciliśmy z naszej społeczność szkolnej. Wyraziła też nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w murach szkoły, aby móc kontynuować naukę w formie stacjonarnej.

Koniec roku szkolnego to także ważne wydarzenie w życiu najstarszych uczniów. Dla ósmoklasistów to czas pożegnania, życzeń i dobrych rad. Pani dyrektor zwróciła się bezpośrednio do młodzieży opuszczającej Szkołę Podstawową w Kleszczowie. Przypomniała jak nauczyciele i wychowawcy odkrywali w nich talenty, motywowali do działania, wyzwalali do wytężonej pracy, aby podopieczni byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat. Zaznaczyła, że uczniów wspierali wszyscy pracownicy, pomagali w rozwiązywaniu problemów, otaczali troską i szacunkiem, a także „ratowali przed klasówką bolące brzuszki i opatrywali zranione nóżki”. Pani dyrektor życzyła ósmoklasistom: dobrych nauczycieli i przyjaciół, którzy uskrzydlą i wspomogą w realizacji ich zamierzeń. Uzupełniając życzenia przytoczyła słowa Marka Twaina: „Trzymajcie się z dala od ludzi, którzy próbują pomniejszać Wasze ambicje… mali ludzie zawsze tak robią, a naprawdę wielcy sprawią, że poczujecie, że możecie być wielcy”.

Po pięknych, wzruszających słowach nadszedł czas na wyróżnienia.
W pierwszej kolejności zostały wręczone listy gratulacyjne rodzicom uczniów klas VIII., którzy oprócz doskonałych wyników w nauce, wykazywali się niezwykłą kreatywnością w budowaniu pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie i wielokrotnie stawali na podium.Cała społeczność szkolna mogła podziwiać ich talenty: muzyczne, plastyczne, aktorskie, sportowe. Pani dyrektor podkreśliła, iż wyróżnionych cechują: ambicja, odpowiedzialność, wrażliwość na potrzeby innych. Młodzież chętnie włączała się w organizację akcji charytatywnych, pomagała słabszym, zmieniała otaczający nas świat. Uczniowie odważnie przeciwstawiali się niesprawiedliwości, złu, nie ulegali nałogom. Pani Mariola Świderska – Kulka wręczyła listy gratulacyjne państwu:

 • Aleksandrze i Robertowi Dylakom,
 • Monice i Piotrowi Stobieckim,
 • Agnieszce i Krzysztofowi Kędzierskim,
 • Małgorzacie i Radosławowi Bujaczom,
 • Elżbiecie i Kazimierzowi Mikusom,
 • Danucie i Ireneuszowi Kucom,
 • Renacie i Jackowi Wójcikom,
 • Annie i Marcinowi Zyzkom,
 • Barbarze i Mariuszowi Najmrodzkim,
 • Agnieszce i Włodzimierzowi Rutkowskim,
 • Wioletcie i Zbigniewowi Kuśmierkom,
 • Anecie i Tomaszowi Różańskim,
 • oraz pani Annie Stawiak.

Po wręczeniu rodzicom listów gratulacyjnych nastąpiło ogłoszenie
i wręczenie Nagród Dyrektora Szkoły. Nagrodę tę przyznaje się za wysokie wyniki w nauce, nienaganną postawę uczniowską, uczestniczenie w życiu społecznym szkoły oraz znaczące sukcesy sportowe. Pani Mariola Świderska Kulka wyróżniła następujących uczniów:

 • Miłosza Dylaka,
 • Emilię Stobiecką,
 • Martynę Witkowską,
 • Zofię Kuc.

Wręczeniu nagród towarzyszyła krótka prezentacja sylwetek uczniów, z którą możemy zapoznać się raz jeszcze:

Miłosz Dylak – w roku szkolnym 2019/2020 otrzymał Nagrodę Dyrektora Szkoły po raz czwarty. Uczeń osiągał wysokie średnie ocen w klasach IV- VII, obecnie to 5,78 oraz wzorową ocenę z zachowania. Na uwagę zasługuje nie tylko jego intelekt, ale przede wszystkim wzorowa postawa. Pomimo licznych sukcesów, które stały się jego udziałem, pozostał skromnym, otwartym na potrzeby innych, uczniem. Miłosz to chłopiec znany całej społeczności szkolnej. W bieżącym roku szkolnym pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Chętnie angażował się w życie placówki, występował na szkolnej scenie, prowadził apele, brał udział w zawodach sportowych. Miłosz to chłopiec, który może być autorytetem dla niejednego nastolatka. Uczeń godnie reprezentował szkołę podczas licznych konkursów. Zajął:

 • III. miejsce w ogólnopolskim konkursie „Edi Panda” z geografii,
 • VII. miejsce w ogólnopolskim konkursie „Edi Panda” z historii, 
 • wysokie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”,
 • XVI. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Olimpus”,
 • znaczące miejsca w ogólnopolskich konkursach „Geo Planeta” i ortograficznym „Stypendiada polonistyczna”.

Na swoim koncie ma ponadto sukcesy sportowe:

 • tytuł Najlepszego Bramkarza w Eliminacjach Międzypowiatowych LZS Województwa Łódzkiego w Halowej Piłce Nożnej Młodzieży do lat 16,
 • I. miejsce w halowym Turnieju piłki Nożnej o Puchar Prezesa LKS ,,Astoria” Szczerców – 2019,
 • II. miejsce w mistrzostwach LZS powiatu bełchatowskiego do lat 15,
 • IX. miejsce na mistrzostwach krajowego zrzeszenia LZS w piłce nożnej chłopców w Zamościu w 2019 ,,Piłkarska Kadra Czeka”,
 • III. miejsce w biegach w zawodach wojewódzkich,
 • III. miejsce w biegu przełajowym na 1000 m – Liga Zrzeszenia LZS województwa Łódzkiego dla szkół Podstawowych w lekkiej atletyce.

Emilia Stobiecka – w klasach IV – VII osiągała wysokie średnie ocen, obecnie 5,11 oraz wzorową ocenę z zachowania. Uczennica jest ciągle obecna w życiu szkolnym. Wszyscy mogliśmy podziwiać jej talent muzyczny, który uświetnił wiele uroczystości szkolnych. Emilia jest wszechstronnie uzdolniona: odnosiła znaczące sukcesy wokalne, sportowe, zdobywała wysokie lokaty w różnych konkursach przedmiotowych. To nie tylko talent, ale przede wszystkim sumienna, rzetelna praca stały się podwalinami licznych sukcesów uczennicy. To skromna i pracowita dziewczynka, która dla wielu może stanowić wzór
do naśladowania.

Martyna Witkowska z klasy VIa może poszczycić się wybitnymi sukcesami sportowymi. To uczennica sumienna, obowiązkowa i zawsze przygotowana do lekcji. Swoją postawą i zaangażowaniem wyróżnia się na tle innych uczniów. Godnie reprezentowała szkołę i Klub Sportowy Omega Kleszczów, a także zajmowała miejsca na podium:

 • XI. miejsce w  Indywidualnych Biegach Przełajowych – szczebel wojewódzki,
 • V. miejsce w Półfinale wojewódzkim w Tenisie Stołowym,
 • IV. miejsce w Zawodach Powiatowych w Pływaniu,
 • pomagała w organizacji Powiatowych Zawodów w Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Młodzieży ,,City Trail Junior Łódź” – i zajęła II. miejsca,
 • I. miejsce w Małopolskim Mitingu Lekkoatletycznym pt. “I Ty możesz zostać Mistrzem” (bieg na 600m),
 • I. miejsce w Halowych Igrzyskach sportowo-rekreacyjnych LZS woj. łódzkiego w biegach przełajowych,
 • III. miejsce w XXIV. Ogólnopolskich Masowych Biegach przełajowych LZS,
 • I. miejsce w Mistrzostwach Polski Krajowego Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych (1000m).

Zofia Kuc uczęszcza do klasy Vd. Osiągnęła najwyższą średnią ocen wśród uczniów klas IV – VIII – 6,0 oraz wzorową ocenę zachowania. Jest uczennicą bardzo sumienną i pracowitą, a przy tym niezwykle skromną i koleżeńską. Swą postawą i kulturą osobistą daje wzór do naśladowania innym uczniom. Bardzo chętnie bierze udział w licznych konkursach przedmiotowych i plastycznych organizowanych na terenie szkoły. Otwartość i wrażliwość na potrzeby innych to kolejne z cech Zofii Kuc, systematycznie wspiera liczne akcje charytatywne organizowane w naszej szkole. Swym zaangażowaniem społecznym daje świadectwo wrażliwości na potrzeby środowiska szkolnego i drugiego człowieka.

Kolejnym punktem ceremonii zakończenia roku szkolnego było wręczenie świadectw z biało – czerwonym paskiem oraz nagród książkowych. W bieżącym roku 127 uczniów otrzymało wyróżnienia. Są to:

KLASA VIII A

Średnia klasy:   4,48

 • Miłosz Dylak  – 5,78
 • Jakub Bujacz   – 5,50
 • Marcel Zyzek  – 5,44
 • Mateusz Mikus – 5,44
 • Julia Stawiak – 5,22
 • Emilia Stobiecka – 5,11
 • Karolina Kuśmierek – 5,11
 • Oliwia Kędzierska – 5,06
 • Marta Kuc – 5,0
 • Weronika Wójcik  – 5,0
 • Weronika Różańska – 4,94
 • Julia Niedbała – 4,78
 • Wiktoria Nocoń – 4,78
 • Paulina Kacperek – 4,78

KLASA VIII B

Średnia klasy: 3, 72

 • Maria Najmrodzka –  5,17
 • Anna Rutkowska –  4,94
 • Jakub Czechowicz –  4,89

KLASA VII A

Średnia klasy: 4,79

 • Oliwia Rybarczyk – 5,79
 • Aleksandra Bento Maia de Carvalho – 5,29
 • Maria Nagoda – 5,29
 • Ana Bento Maia de Carvalho – 5,14
 • Julia Sciebura – 5,14
 • Szymon Podawca – 5,07
 • Igor Brząkała – 5,00
 • Amelia Głowacka – 5,00
 • Kacper Antosiewicz – 4,93
 • Igor Rutkowski – 4,86

KLASA VII B

Średnia klasy: 3,95

 • Wiktor Falarz – 5,07
 • Patrycja Szymanek – 5,07
 • Igor Szala- 4,86

KLASA VII C

Średnia klasy: 4,41

 • Krzysztof Szafrański 5,36  
 • Malwina Guc- 5,31   
 • Bartłomiej Kołba- 5,29     
 • Witold Jędrzejczak- 5,14   
 • Julia Włodarczyk- 5,14      
 • Amelia Stefaniak- 4,93     

KLASA VII D

Średnia klasy: 3,95

 • Jabłońska Wiktoria – 4, 93
 • Szczepanik Piotr – 4, 86
 • Piskorski Samuel – 4, 79

KLASA VIA

Średnia klasy: 4,28

 • Martyna Witkowska – 5,58
 • Martyna Neumann – 5,42
 • Agata  Ślęzak – 5,42
 • Nikola Jakubiak – 5,17      
 • Mateusz  Neumann – 5,00
 • Grzegorz  Ślusarczyk – 5,00
 • Katarzyna Olbrych – 4,92
 • Zuzanna Górazda – 4,75
 • Antonina  Truchel – 4,75

KLASA VI B

Średnia klasy:  4,37

 • Samuel Skurkiewicz – 5,67
 • Paweł Kaczmarczyk – 5,33
 • Łukasz Cieślak – 5,17
 • Jakub Nowakowski – 5,17
 • Szymon Telążka – 5,08
 • Norbert  Frukacz – 4,92
 • Nina Lasota – 4,92
 • Weronika Szluga – 4,83

KLASA VI C

Średnia klasy: 4,47

 • Natalia Kochel – 5,75
 • Maja Dziuboń – 5,55
 • Oskar Rybarczyk – 5,50
 • Maria Rełkowska – 5,42
 • Julia Malasiewicz – 5,42
 • Aleksandra Kamińska – 5,25
 • Amelia Zaremba – 5,25
 • Marlena Nowacka – 5,17
 • Tomasz Biegała – 5,00
 • Antoni Koszur – 5,00
 • Nikola Jabłońska – 4,83

KLASA VI D

Średnia klasy: 4,73

 • Retkiewicz Aleksandra – 5,75     
 • Gołasa Marcel  – 5,58
 • Grzybek Filip – 5,42
 • Gwoździk Jan  – 5,42
 • Lizak  Julia – 5,42
 • Cieślak Bartosz  – 5,33
 • Górazda Patrycja – 5,25
 • Zakolska  Patrycja – 5,17
 • Karasiński Mateusz – 5,08
 • Kęsy Jakub – 4,75
 • Frach Karina – 4,75

KLASA V A

Średnia klasy: 4,52

 • Zuzanna Rełkowska – 5,75
 • Juliusz Mądrzyk – 5,50
 • Natalia Ostalak – 5,25
 • Hanna Pawełoszek – 5,17
 • Aleksandra Frach – 5,00
 • Dominika Kościelak -4,83
 • Nadia Janson – 4,75
 • Bartosz Popiołek – 4,75

KLASA V B

Średnia klasy: 4,45

 • Nikola Zawodzińska – 5.42
 • Bartłomiej Szmigielski -5.33
 • Amelia Witasik- 5.33
 • Karolina Mularczyk – 5.00
 • Martyna Kołodziejczyk- 4.92
 • Antoni Bąk – 4.92
 • Miłosz Szluga – 4.83
 • Aleksandra Szydłowska- 4.75

KLASA V C

Średnia klasy: 4,12

 • Martyna Frach – 5,42
 • Paulina Turek –  4,83
 • Szymon Łyczkowski –  4,83

KLASA V D

Średnia klasy: 5,05

 • Kuc Zofia Maria – 6,0                
 • Dylak Filip – 5,83                             
 • Misiak Nadia – 5,58                  
 • Naturalna Zofia –  5,58                             
 • Cybulska Bianka – 5,50                             
 • Staryga Oskar – 5,42                               
 • Sukiennik Malwina – 5,42                  
 • Wojewoda Marta – 5,42                                    
 • Kopka Krzysztof – 5,25
 • Depczyńska Nadia- 5,17        
 • Truchel Tymoteusz  – 5,08

KLASA IV A

Średnia klasy: 4,58

 • Antosiewicz Wojciech – 5.09
 • Kłobut Emilia  – 5.09
 • Marcinkowska Wiktoria  – 5.09
 • Lipiński Franciszek  – 5.00
 • Olas Bianka  – 5.00
 • Białek Amelia  – 4.91
 • Mielczarek Magdalena  – 4.91
 • Śnieżko Gabriela  – 4.91
 • Adamus Artur  – 4.82
 • Górzny Kacper – 4.82

KLASA IV B

Średnia klasy: 4,67

 • Kułak Natasz – 5,45
 • Bujacz Wojciech – 5,27
 • Ochocka Iga – 5,18
 • Kątny Szymon – 5,09
 • Ślusarczyk Adam – 5,09
 • Bald Oliwier – 5,00
 • Grzybek Bartosz – 5,00
 • Kokosiński Bartosz – 5,00
 • Bednarski Dawid – 4,91

Pani dyrektor poinformowała, że dla wyróżnionych uczniów Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów ufundowała karty podarunkowe o wartości 100 zł do zrealizowania w salonach Empik.

Uczniom z klas I – III,  nagrody I stopnia za wzorowe wyniki w nauce, wręczyli wychowawcy w klasach. Jednakże doceniając ich wkład pracy i zaangażowanie zostali wyróżnieni na forum szkoły. Oto ci najzdolniejsi:

KLASA I A

 • Królik Maja
 • Rejek Piotr
 • Bartczak Franciszek
 • Włodarczyk Lila

KLASA I B

 • Klaudia Kaczmarek
 • Julian Milczarek
 • Szymon Retkiewicz

KLASA I C

 • Lena Piróg
 • Małgorzata Jaguścik
 • Julia Szrajer
 • Iga Zyzek

KLASA I D

 • Lena Szaflik
 • Natalia Spiecha
 • Natalia Stasińska
 • Kamil Turek
 • Szymon Woźniak
 • Amelia Soboń

KLASA II A

 • Jasińska Nikola
 • Napieraj Oskar

KLASA II B

 • Stokłosa Karolina
 • Kopka Amelia
 • Pieniążek Lena
 • Hołyś Emilia
 • Buresz Marcel
 • Kuśmierek Kacper
 • Szluga Hanna
 • Gwoździk Wojciech
 • Kierasińska Zuzanna

KLASA II C

 • Krężoch Natalia
 • Bujacz Weronika
 • Hałada Kinga

KLASA III A

 • Alicja Jarząbek
 • Pola Jarząbkowska
 • Blanka Moryń
 • Michał Naturalny
 • Fabian Gajewski
 • Kalina Ewiak
 • Franciszek Skurkiewicz
 • Adam Różański

KLASA III B

 • Roksana Gonera
 • Aleks Wiśniewski
 • Urszula Pałczyńska
 • Nadia Perońska
 • Judyta Kędziak
 • Patrycja Spiecha
 • Franciszek Jakubik
 • Marek Braun
 • Zofia Foksowicz

KLASA III C

 • Maria Chrząszcz
 • Nikola Bednarczuk
 • Wiktoria Cebula
 • Marta Gorząd
 • Natalia Kędzierska
 • Magdalena Nolbrzak
 • Lena Trajdos
 • Adrianna Witasik
 • Filip Kierasiński.

Pani Mariola Świderska – Kulka podziękowała Radzie Rodziców za wzorową współpracę, za nieoszacowaną pomoc w organizacji różnych imprez szkolnych. Podziękowała nauczycielom za wysiłek, wytrwałość, gotowość do podejmowania wyzwań oraz za wszelkie inspiracje, które sprawiły, że zdołaliśmy opanować zdalne nauczanie. Doceniła także pracowników administracji i obsługi szkoły za przykładne wypełnianie swoich zadań,  postawę godną naśladowania i życzliwość wobec wychowanków.

Pani dyrektor życzyła dzieciom, aby wykorzystały letnie miesiące na podziwianie przyrody, uprawianie sportu, zwiedzanie nowych miejsc,  czytanie książek, ale przede wszystkim poprosiła uczniów „kochani oddajcie rodzicom w depozyt laptopy i smartfony niech zasłoni je nić pajęcza”. Ponadto życzyła  słonecznych wakacji, spędzonych bezpiecznie i zdrowo, a słowami „rok szkolny 2019/20 uważam za zamknięty” sprawiła szczególną radość uczniom.

Komentarze są wyłączone.