ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Pani dyrektor Mariola  Świderska – Kulka podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021, podsumowała miniony rok nauki, wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów klas VIII, nagrody dyrektora oraz świadectwa z wyróżnieniem uczniom klas IV – VIII. Następnie odczytała życzenia od Pana Sławomira Chojnowskiego Wójta Gminy Kleszczów oraz Pani Katarzyny Biegały Przewodniczącej Rady Gminy Kleszczów, które skierowane były do pracowników oświaty, rodziców oraz uczniów. Na koniec uroczystości pani dyrektor podziękowała, rodzicom, nauczycielom
i pracownikom szkoły, a uczniom życzyła słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Listy gratulacyjne otrzymali rodzice uczniów klas VIII, którzy oprócz doskonałych wyników w nauce, wykazywali się niezwykłą kreatywnością  w budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły i wielokrotnie stawali na podium w konkursach na różnych szczeblach oraz zdobywali laury  uczestnicząc w zawodach sportowych. Uczniowie  Ci  znani byli całej społeczności szkolnej, są ambitni, odpowiedzialni, wrażliwi na potrzeby innych.  Osiągali wysokie wyniki w nauce, chętnie włączali się w organizację akcji charytatywnych, swoją  właściwą postawa dawali przykład innym. Dokładali wszelkich starań, by wszyscy mogli czerpać przyjemność z obcowania z nimi.

Listy gratulacyjne odebrali:

 • Państwo Iwona i Patryk Jabłońscy – rodzice Wiktorii Jabłońskiej.
 • Państwo Lucyna i Sławomir Szafrańscy – rodzice Krzysztofa Szafrańskiego.
 • Państwo Joanna i Jacek Gucowie – rodzice Malwiny Guc.
 • Państwo Joanna i Adam Durkowie – rodzice Łukasza Durki.
 • Pani Paulina Kowalska i pan Rafał Falarz – rodzice Wiktora Falarza.
 • Państwo Katarzyna i Piotr Załogowie – rodzice Karoliny Załogi.
 • Państwo Edyta i Marcin Szymankowie – rodzice Patrycji Szymanek.
 • Państwo Joanna i Andrzej Szalowie – rodzice Igora Szali.
 • Pani Mariola Rybarczyk – mama Oliwii Rybarczyk.
 • Pani Mariola Sokołowska i pan Rui Bento Maia de Carvalho – rodzice Any i Aleksandry Bento Maia de Carvalho.
 • Państwo Monika i Cezary Scieburowie – rodzice Julii Sciebury.
 • Państwo Magdalena i Andrzej Głowaccy – rodzice Amelii Głowackiej.
 • Państwo Sylwia i Robert Nagodowie – rodzice Marii Nagody.

Po wręczeniu listów gratulacyjnych, pani Mariola Rybarczyk zabrała głos i w imieniu rodziców podziękowała nauczycielom oraz pracownikom szkoły za trud włożony w naukę i wychowanie dzieci oraz za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do problemów, z jakimi się borykały. Za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzaliście uczniów.

Nagrodę dyrektora szkoły otrzymały:

Oliwia Rybarczyk, która jest uczennicą wzorową, uzdolnioną, o wszechstronnych zainteresowaniach. Zajmowała czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach z matematyki, chemii, biologii, historii oraz ma na swoim koncie liczne sukcesy w powiatowych i wojewódzkich zawodach sportowych. Cechuje ją sumienność, zdyscyplinowanie, pracowitość i systematyczność. Dzięki tym cechom i obowiązkowości uzyskała bardzo dobre i celujące wyniki w nauce również w klasie ósmej, co potwierdza wysoka średnia 5,83. Dziewczynka aktywnie uczestniczyła w życiu klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Ponadto udzielała się w akcjach charytatywnych prowadzonych w naszej szkole w ramach prac w Małym Wolontariacie. Aktywnie brała udział w pracach Samorządu Uczniowskiego. Pełniła funkcję asysty w poczcie sztandarowym szkoły.

Wiktoria Jabłońska jest wzorową uczennicą, wyjątkowo uzdolnioną, o wszechstronnych zainteresowaniach i dużym potencjale intelektualnym. Największe sukcesy osiągnęła w dziedzinie nauki języka angielskiego. Jest trzykrotną laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z języka angielskiego „Olimpus”, zakwalifikowała się również do etapu rejonowego konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego. Cechuje ją sumienność, zdyscyplinowanie, pracowitość i systematyczność. Jest osobą pomysłową i kreatywną. Wykazuje się ogromną inicjatywą, jest doskonałym organizatorem i inicjatorką prac na rzecz klasy i szkoły. Wykorzystując swe uzdolnienia artystyczne brała udział w wielu szkolnych uroczystościach. Wiktoria jest dziewczynką o wyrazistej osobowości i rozwiniętym poczuciu własnej wartości. Ma jasno określone cele edukacyjne, jest świadoma swojej wiedzy i umiejętności. Mimo młodego wieku cechuje ją wyjątkowo dojrzałe spojrzenie w przyszłość. Rozwijając swoje pasje naukowe brała udział w wielu konkursach przedmiotowych, osiągając w nich wysokie lokaty. Wiktoria to uczennica, która jest wzorem do naśladowania dla całej społeczności uczniowskiej. Dzięki swojej pracowitości i obowiązkowości uzyskała bardzo dobre wyniki w nauce, co potwierdza wysoka średnia ocen 5,44.

Zofia Kuc, która  osiągnęła najwyższą średnią ocen wśród uczniów klas IV – VIII – 5,92 oraz wzorową ocenę zachowania. Jest uczennicą bardzo sumienną i pracowitą, a przy tym niezwykle skromną i koleżeńską. Swą postawą i kulturą osobistą daje wzór do naśladowania innym uczniom. Bardzo chętnie bierze udział w licznych konkursach przedmiotowych i plastycznych organizowanych na terenie szkoły. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły. Jej prace reprezentowały naszą szkołę między innymi na konkursach powiatowych: „Moja torba z recyklingu” – I miejsce, „Książka – obiekt artystyczny” – I miejsce, „Bajeczka dla braciszka i siostrzyczki” – III miejsce, wykonana przez Zosię ulotka reprezentowała społeczność uczniów naszej szkoły w wojewódzkim konkursie „Oszczędzamy wodę”. Chętnie dzieli się swoją twórczością, a jej wiersz „Przyjaciel anioł” ukazał się w magazynie „Tęcza”. Otwartość  i wrażliwość na potrzeby innych to kolejne z cech Zosi, systematycznie wspiera liczne akcje charytatywne organizowane w naszej szkole: pomoc dla Wiktorii, szlachetna łapka, dokarmiamy ptaki zimą. Swym zaangażowaniem społecznym daje świadectwo wrażliwości na potrzeby środowiska szkolnego i drugiego człowieka.

W tym roku szkolnym 142 uczniów uzyskało świadectwa z wyróżnieniem:

KLASA VIII A

Średnia klasy – 5,05

 1. Oliwia Rybarczyk – 5,83
 2. Ana Bento Maia de Carvalho – 5,50
 3. Aleksandra Bento Maia de Carvalho – 5,44
 4. Julia Sciebura – 5,44
 5. Maria Nagoda – 5,39
 6. Amelia Głowacka – 5,28
 7. Igor Brząkała – 5,17
 8. Igor Rutkowski – 5,17
 9. Szymon Podawca – 5,00
 10. Kacper Antosiewicz – 4,94
 11. Krzysztof Urbański – 4,94
 12. Oliwier Ołubek – 4,89
 13. Śnioch Patrick – 4,78

KLASA VIII B

Średnia klasy –4,28

 1. Patrycja Szymanek-5,44
 2. Wiktor Falarz-5,11
 3. Łukasz Durka- 5,11
 4. Karolina Załoga-5,00
 5. Igor Szala-4,94

KLASA VIII C

Średnia klasy – 4,62

 1. Szafrański Krzysztof     – 5,78
 2. Guc Malwina       – 5,53
 3. Kołba Bartłomiej  – 5,53
 4. Włodarczyk Julia  – 5,35
 5. Jędrzejczak Witold – 5,33
 6. Stefaniak Amelia – 5,28
 7. Stawiak Miłosz – 5,11
 8. Pędziwiatr Krzysztof – 5,11

KLASA VIII D

Średnia klasy – 4.20

 1. Jabłońska Wiktoria – 5,44
 2. Piskorski Samuel – 5,18
 3. Bujacz Tomasz – 4,94
 4. Szczepanik Piotr – 4,94
 5. Tarnowski Mateusz – 4,88
 6. Kuśmierek Dawid – 4,78
 7. Janson Franciszek – 4,76

KLASA VII A

Średnia klasy –3.91

 1. Martyna Witkowska – 5,50
 2. Agata Ślęzak – 5,14
 3. Martyna Neumann – 5,07
 4. Mateusz Neumann – 5,07
 5. Ślusarczyk Grzegorz – 4,86

KLASA VII B

Średnia klasy- 4,29

 1. Nowakowski Jakub Sebastian – 5,57
 2. Kaczmarczyk Paweł Tomasz – 5,29
 3. Skurkiewicz Samuel – 5,21
 4. Cieślak Łukasz – 5,15
 5. Szluga Weronika – 4,86
 6. Lasota Nina – 4,79

KLASA VII C

Średnia klasy – 4,22

 1. Natalia Kochel -5,71
 2. Maja Dziuboń – 5,69
 3. Julia Malasiewicz  – 5,46
 4. Maria Rełkowska  – 5,31
 5. Nikola Jabłońska – 5,14
 6. Oskar Rybarczyk – 5,14
 7. Aleksandra Kamińska – 5,07
 8. Amelia Zaremba – 4,86
 9. Marlena Nowacka –  4,93

KLASA VII D

Średnia klasy – 4,36

 1. Retkiewicz Aleksandra – 5,64
 2. Gołasa Marcel – 5,29
 3. Gwoździk Jan – 5,21
 4. Cieślak Bartosz – 5,14
 5. Górazda Patrycja – 5,07
 6. Lizak Julia – 5,07
 7. Grzybek Filip – 4,86

KLASA VI A

Średnia klasy – 4,56

 1. Juliusz Mądrzyk – 5,67
 2. Zuzanna Rełkowska – 5,58
 3. Natalia Ostalak – 5,42
 4. Aleksandra Frach – 5,17  
 5. Hanna Pawełoszek – 5,17       
 6. Bartosz Popiołek – 5,08
 7. Roksana Hryniewicka – 4,92
 8. Dominika Kościelak – 4,83  

KLASA VI B

Średnia klasy – 4.52

 1. Nikola Zawodzińska – 5.42
 2. Bartłomiej Szmigielski – 5.25
 3. Bartłomiej Kierasiński – 5.17   
 4. Martyna Kołodziejczyk – 5.08
 5. Szluga Miłosz – 5.08
 6. Karolina Mularczyk – 5.00
 7. Antoni Bąk – 5.00
 8. Szydłowska Aleksandra – 5.00

KLASA VI C

Średnia klasy – 3,94

 1. Martyna Frach – 5,33
 2. Paulina Turek – 5,17
 3. Kinga Bujacz – 4,83

KLASA VI D

Średnia klasy –4,96

 1. Zofia Kuc – 5,92
 2. Filip Dylak – 5,75
 3. Bianka Cybulska – 5,67
 4. Nadia Misiak – 5,67
 5. Zofia Naturalna – 5,58
 6. Krzysztof Kopka – 5,33
 7. Marta Wojewoda – 5,33
 8. Nadia Depczyńska – 5,33
 9. Malwina Sukiennik – 5,25
 10. Oskar Staryga – 5,17
 11. Tymoteusz Truchel – 4,75    

KLASA V A

Średnia klasy – 4,48

 1. Marcinkowska Wiktoria – 5,17
 2. Kłobut Emilia – 5,00
 3. Śnieżko Gabriela – 5,00
 4. Adamus Artur – 4,92
 5. Antosiewicz Wojciech – 4,83
 6. Górzny Kacper – 4,83
 7. Białek Amelia – 4,75
 8. Olas Bianka – 4,75
 9. Bujacz Bartłomiej – 4,75

KLASA V B

Średnia klasy –  4,61

 1. Kułak Natasz  – 5,67
 2. Bald Oliwier  – 5,45
 3. Ślusarczyk Adam – 5,42
 4. Bujacz Wojciech – 5,33
 5. Kątny Szymon  – 5,25
 6. Grzybek Bartosz  – 5,08
 7. Kokosiński Bartosz – 5,08
 8. Ochocka Iga – 5,08
 9. Wojtan Mikołaj – 4,83
 10. Bednarski Dawid -4,75

KLASA IV A

Średnia klasy –  4,72

 1. Jarząbkowska Pola  – 5,73
 2. Naturalny Michał – 5,45
 3. Moryń Blanka  – 5,18
 4. Gajewski Fabian  – 5,18
 5. Ewiak Emilia – 5,00
 6. Skurkiewicz Franciszek  – 5,00
 7. Różański Adam – 4,91
 8. Urbańska Wiktoria  – 4,91
 9. Sypniewska Julia – 4,82
 10. Kutek Kuba  – 4,82
 11. Alencar Braga Binek Jan Wiktor  – 4,80

KLASA IV B

Średnia klasy – 4,37

 1. Roksana Gonera – 5,82
 2. Nadia Perońska – 5,82
 3. Franciszek Jakubik  – 5,73
 4. Marek Braun  – 5,64
 5. Urszula Pałczyńska  – 5,27
 6. Zofia Foksowicz  – 5,18
 7. Patrycja Spiecha  – 5,0
 8. Judyta Kędziak   – 4,90
 9. Aleks Wiśniewski  – 4,82

KLASA IV C

Średnia klasy – 4,77

 1. Bednarczuk Nikola – 5,36
 2. Gorząd Marta  – 5,36
 3. Kierasiński Filip   – 5,27
 4. Chrząszcz Maria – 5,18
 5. Susmęd Natalia – 5,18
 6. Trajdos Lena       – 5,18
 7. Neumann Przemysław – 4,91
 8. Nolbrzak Magdalena – 4,91
 9. Wieczorek Karolina – 4,91
 10. Cebula Wiktoria – 4,82
 11. Jasek Franciszek        4,82
 12. Kopeć Katarzyna        4,82
 13. Ołubek Nadia    4,82

Dla wyróżnionych uczniów Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów ufundowała karty podarunkowe Decathlon  i Empik o wartości 100 zł.

Uczniowie klas I – III, którzy otrzymali nagrody I Stopnia za wzorowe wyniki w nauce.

KLASA I A

 1. Szymon Malicki
 2. Kuba Koperski
 3. Klaudia Malicka
 4. Lena Moskot
 5. Zuzanna Pietras

KLASA I B

 1. Szymurski Aleksander
 2. Stepanów Wojciech
 3. Pyka Kacper
 4. Frach Adam
 5. Grzybek Antoni

KLASA I C

 1. Gurazda Miłosz
 2. Hołyś Izabela
 3. Nolbrzak Wojciech
 4. Szymanek Tobiasz
 5. Ślęzak Alicja
 6. Buresz Szymon

KLASA II A

 1. Królik Maja
 2. Rejek Piotr
 3. Podawca Zofia
 4. Sypniewska Alicja
 5. Bartczak Franciszek

KLASA II B

 1. Klaudia Kaczmarek
 2. Szymon Retkiewicz
 3. Julian Milczarek
 4. Filip Rośniak
 5. Michalina Frątczak

KLASA II C

 1. Lena Piróg
 2. Julia Szrajer
 3. Małgorzata Jaguścik

KLASA IID

 1. Lena Szaflik
 2. Amelia Soboń
 3. Natalia Stasińska

KLASA III A

 1. Jasińska Nikola
 2. Napieraj Oskar

KLASA IIIB

 1. Stokłosa Karolina
 2. Kopka Amelia
 3. Pieniążek Lena
 4. Hołyś Emilia
 5. Buresz Marcel
 6. Kuśmierek Kacper
 7. Gwoździk Wojciech
 8. Szluga Hanna
 9. Kierasińska Zuzanna

KLASA IIIC

 1. Krężoch Natalia
 2. Hałada  Kinga
 3. Bujacz Weronika

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów ufundowała dla wszystkich uczniów klas I – III  upominki,  które uatrakcyjnią dzieciom letni wypoczynek.