Zaproś Dudka Do Ogródka – Stwórz Budkę dla Dudka

Uczniowie klas IV-VIII wraz z Opiekunami wzięli udział w ogólnopolskiej akcji  „Zaproś Dudka Do Ogródka” polegającej na stworzeniu budek lęgowych dla tych ptaków.

Projekt miał na celu zaangażowanie uczniów w praktyczne działania na rzecz ptaków, edukację ekologiczną oraz promowanie świadomości o ochronie środowiska naturalnego.

W ramach akcji do organizatorów trafiło ponad 50 zdjęć budek lęgowych, które w większości zostały zawieszone w ogródkach naszych Uczniów, część domków została zainstalowana na drzewach wokół budynku szkoły.  

Dzięki zaangażowaniu Uczniów i ich Opiekunów udało się stworzyć sprzyjające warunki dla życia dzikich ptaków. Wspólnie udowodniliśmy, że edukacja ekologiczna może być skutecznie integrowana z życiem szkolnym.

Serdecznie dziękujemy za włączenie się do akcji! Teraz pozostało nam obserwować i wypatrywać oczekiwanych skrzydlatych gości.