Zasady konkursu wzorowy świetlik

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2016/2017  kontynuuje konkurs „Wzorowy świetlik”.

Celem konkursu jest:
• kształtowanie nawyków kulturalnego i cichego zachowania się w świetlicy szkolnej,
• wdrażanie do samodzielnego organizowania zajęć w czasie wolnym,
• mobilizowanie do aktywności podczas różnorodnych zajęć świetlicowych

Pod koniec miesiąca, wychowawca świetlicy w poszczególnych klasach będzie wyłaniał najgrzeczniejszego ucznia i nadawał mu tytuł „Wzorowego świetlika” danego miesiąca.

Wzorowy świetlik:
• Zachowuje się cicho
• Dba o porządek i estetyczny wygląd świetlicy
• Szanuje wyposażenie sal świetlicowych
• Jest grzeczny i uprzejmy dla wszystkich
• Zawsze wypełnia polecenia wychowawców
• Stara się umiejętnie organizować sobie i innym czas wolny
• Chętnie uczestniczy w zajęciach proponowanych przez nauczyciela
• Opiekuje się młodszymi, pomaga w rozwiązywaniu trudności i odrabianiu lekcji
• Starannie i sumiennie odrabia prace domowe
• Kulturalnie spożywa posiłek w wyznaczonym miejscu.

 

Komentarze są wyłączone.