Akcja „Zawsze pier(w)si”

Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi dlatego też w sobotę 10 października uczennice z klasy VIIIa wraz z wychowawcą, wzięły udział w akcji „Zawsze pier(w)si”. Jej celem jest propagowanie profilaktyki przeciw nowotworowi piersi, a także wspieranie kobiet, które doświadczają tej choroby. Aby wziąć udział, uczestnicy powinni pokonać przynajmniej 5km dowolną techniką – biegiem, truchtem, marszem.

Damskiej drużynie z VIIIa udało się przekroczyć dystans 8km! Przed biegiem grupa zapoznała się z przygotowaną przez wychowawcę prezentacją multimedialną mówiącą czym jest rak piersi, jakie są dane statystyczne na temat zachorowalności, kto jest najbardziej narażony i jak należy mu zapobiegać.

Na zakończenie uczestniczki otrzymały pamiątkowe medale i dzieliły się swoimi emocjami dotyczącymi przedsięwzięcia. Satysfakcja była ogromna!