Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo.

Projekt organizowany jest przez Fundację “Dbam o Mój Zasięg”.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie fundacji.

Tydzień Dbania o Relacje

Jednym z pierwszych przedsięwzięć było zorganizowanie na terenie szkoły Tygodnia Dbania o Relacje – szczegółowe sprawozdanie można znaleźć pod linkiem: https://spkleszczow.pl/tydzien-dbania-o-relacje-2/