Akcja Sadzenia Drzew zorganizowana przez Szkółkę Leśną Borowiny

W dniu 4 kwietnia 2024 roku, uczniowie klasy IVb i Vd wzięli udział w akcji sadzenia drzew zorganizowanej przez Szkółkę Leśną Borowiny w Bełchatowie. Akcja miała na celu nie tylko zwiększenie zielonych terenów, ale także edukację ekologiczną i propagowanie świadomości ekologicznej wśród uczestników.

O godzinie 9:00 uczniowie, wraz z nauczycielami oraz leśnikami prowadzącymi akcję, spotkali się przy szkółce leśnej. Każdy uczeń otrzymał odpowiednie narzędzia do sadzenia drzew, a także otrzymał lekcję instruktażową na temat właściwego sadzenia i pielęgnacji drzew.

Następnie uczniowie podzieleni na grupy przystąpili do sadzenia drzew w wyznaczonych obszarach szkółki leśnej. Dzieci z entuzjazmem wykonywały zadanie, starając się jak najlepiej umieścić sadzonki w ziemi. Była to dla nich doskonała okazja do działania na rzecz środowiska naturalnego oraz do nauki o znaczeniu zielonych terenów dla ekosystemu.

Po zakończeniu akcji sadzenia drzew uczestnicy udali się na wspólne ognisko, które miało miejsce na terenie szkółki leśnej. Wszyscy uczestnicy cieszyli się z możliwości spędzenia czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.

Po zakończeniu ogniska odbyła się lekcja z leśnikiem, który oprowadzał dzieci po ścieżce edukacyjnej. Uczniowie mieli okazję zadawać pytania i pogłębiać swoją wiedzę na temat zwierząt leśnych, ekologii i leśnictwa.

Akcja sadzenia drzew w Szkółce Leśnej Borowiny była nie tylko praktycznym działaniem na rzecz środowiska, ale także doskonałą formą edukacji ekologicznej dla uczniów. Dzieci mogły doświadczyć bezpośrednio procesu sadzenia drzew, zrozumieć jego znaczenie oraz wzmocnić swoją więź z naturą. Ognisko i lekcja z leśnikiem dopełniły programu, umożliwiając uczniom jeszcze lepsze zrozumienie i docenienie ekosystemów leśnych.