Wyjazdu uczniów na EuroWeek

W dniach 14 – 18 kwietnia 2024 r. uczniowie klasy Va i Vb naszej szkoły, pod opieką nauczycielek języka angielskiego p. P. Ochockiej i p. A. Kuśmierek oraz p. A. Tatary, wzięli udział w obozie językowym „EuroWeek-Szkoła Liderów”.

Obóz ten jest specjalnym projektem edukacyjnym, który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność.

Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy z różnych krajów (m.in. Gruzji, Zimbabwe, Indii, Peru) przyjęły formę warsztatów symulacyjnych, projektów i praktycznych ćwiczeń. Nasi uczniowie mieli okazję prowadzić konwersacje w języku angielskim oraz poznać zwyczaje, muzykę i tańce krajów, z których pochodzili wolontariusze prowadzący zajęcia.

Podczas obozu był również czas na poznawanie walorów turystycznych Kotliny Kłodzkiej. Wraz z przewodnikiem uczestnicy wyjazdu zwiedzili jedną z największych atrakcji regionu – Twierdzę Kłodzką, gdzie największe emocje wzbudziła Podziemna Trasa Turystyczna. Wraz z opiekunami oraz wolontariuszami spacerowali również po okolicy min. do ruin zamku Szczerba z około XIV wieku.

Wyjazd był dla wszystkich niezwykłą przygodą. Jego wymiernym efektem był owocnie spędzony czas, nabycie niezwykle cennych doświadczeń praktycznego stosowania języka angielskiego oraz nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.