Dyrekcja

Dyrektor szkoły
mgr Mariola Świderska-Kulka

Pani Mariola Świderska-Kulka z dniem 1 września 2014r. objęła stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie.

Absolwentka:

  • WSP w Częstochowie – kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
  • Podyplomowe Studia Logopedyczne na WSP w Częstochowie,
  • Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskała specjalizację w zakresie neurologopedii (specjalizacja 2440602),
  • Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – Zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości.

Od początku swojej pracy zawodowej związana jest z Gminą Kleszczów. Doświadczenie pedagogiczno-specjalistyczne zdobyła pracując od 01.09.2000r. w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie i Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku. Ponadto przez dziesięć lat pracowała jako logopeda w lokalnych przedszkolach.

Nawiązując do idei mądrego korczakowskiego wychowania i kształcenia należy dać naszym uczniom korzenie i skrzydła. Korzenie to zarówno poczucie przynależności narodowej, trwałe, niezmienne normy i zasady, poszanowanie tradycji i godności drugiego człowieka, bezpieczeństwo, jak i gruntowna wiedza. To dzięki nim młody człowiek będzie mógł rozwinąć skrzydła, być twórczym, poszukującym i stanowić jeden z fundamentów naszej społeczności szkolnej, lokalnej i narodowej.

W czasie wolnym pani dyrektor lubi spędzać czas z rodziną. Jej zainteresowania to: podróże, literatura współczesna, literatura z zakresu specjalistyki zawodowej oraz narciarstwo.

Wicedyrektor szkoły
mgr Katarzyna Syrówka

Absolwentka:

  • Uniwersytet Łódzki – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi – kierunek geografia oraz przyroda z przygotowaniem pedagogicznym – studia licencjackie,
  • Akademia Świętokrzyska – Wydział Matematyczno-Przyrodniczym – kierunek geografia – studia magisterskie.

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Od początku swojej pracy zawodowej tj. od 1 września 2001 roku pracuję w Szkole Podstawowej w Kleszczowie jako nauczyciel przyrody. Aktywnie angażuję się w zadania mające na celu zwiększenie efektywności pracy szkoły. Moje działania ukierunkowane są szczególnie na rozwijanie u dzieci zamiłowania do przyrody, dbanie o środowisko przyrodnicze. Słowa, którym staram kierować się w życiu pochodzą od naszego patrona Janusza Korczaka i brzmią: „Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie”.