Przedmiotowe zasady oceniania

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Schemat wyliczania średnich rocznych