Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

TERMINY ZEBRAŃ:

 • 20.09.2023r.(środa) – zebranie z rodzicami,
 • 22.11.2023r.(środa) – zebranie z rodzicami,
 • 25.01.2024r.(czwartek) – zebranie z rodzicami,
 • 17.04.2024r.(środa) – zebranie z rodzicami.

POSIEDZENIA KLASYFIKACYJNE RADY PEDAGOGICZNEJ:

 • 22 stycznia 2024r. (poniedziałek)
 • 13 czerwca 2024r. (czwartek)
  I półrocze: 04.09.2023r.-28.01.2024r.
  II półrocze: 29.01.2024r.-21.06.2024r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD NAUKI:

Dni wolne od zajęć na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r.        w sprawie organizacji roku szkolnego (§5 ust. 1 i 2):

 • 2 i 3 listopada 2023r. (czwartek, piątek),
 • 2 maja 2024r. (czwartek),
 • 14, 15, 16 maja 2024r. (wtorek, środa, czwartek – egzamin kl. 8),
 • 28 maja 2024r. (wtorek – Dzień Rodziny i Sportu),
 • 31 maja 2024r. (piątek – po Bożym Ciele).

TERMINY DOSTĘPNOŚCI DLA RODZICÓW (w godz. 15.30-16.30):

 • 26.09.2023r.(wtorek),
 • 18.10.2023r.(środa),
 • 14.12.2023r.(czwartek),
 • 27.02.2024r.(wtorek),
 • 20.03.2024r.(środa),
 • 23.05.2024r.(czwartek),
 • W listopadzie, styczniu, kwietniu i czerwcu nauczyciele indywidualnie ustalają terminy dostępności dla rodziców (tabela znajduje się na stronie szkoły).