Nasza szkoła

MISJA SZKOŁY

„Dziecko uznane zostało za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć i której nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwaga, z wysiłkiem umysłu, uczucia i woli.”

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

WIZJA SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE STARA SIĘ, ABY JEJ ABSOLWENT:

  • Dobrze funkcjonował w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i szkole, przestrzegał norm współżycia społecznego.
  • Pozytywnie patrzył na otaczający go świat, siebie i innych ludzi.
  • Traktował naukę jako coś oczywistego, wartościowego.
  • Miał określony krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.
  • Był wrażliwy na prawdę, dobro i piękno.
  • Miał poczucie własnej wartości i nie ulegał negatywnym wpływom.
  • Umiejętnie radził sobie z konfliktami powstałymi między uczniami oraz między nauczycielem a uczniem.
  • Miał świadomość właściwy proporcji między prawami a obowiązkami ucznia.
  • Znał zasady bycia dobrym kolegą i respektował je.