SPRAWOZDANIE z jubileuszowego XV EKOLOGICZNEGO RAJDU „BARBÓRKA w Kleszczowie”

W XX rocznicę swojej działalności w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka Szkolne Koło PTSM zorganizowało w jubileuszowy XV Ekologiczny Rajd „BARBÓRKA w Kleszczowie”. Tegoroczna edycja rajdu z powodu pandemii koronawirusa była nietypowa, miała bowiem  indywidualno – rodzinny charakter i była skierowana do wszystkich uczniów naszej szkoły i ich rodzin. Rajd odbywał się na terenie gminy […]

SPRAWOZDANIE z jubileuszowego XV EKOLOGICZNEGO RAJDU „BARBÓRKA w Kleszczowie”

Szkolne Koło PTSM w XX rocznicę działalności przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie zorganizowało jubileuszowy XV Ekologiczny Rajd „BARBÓRKA  w Kleszczowie”. Tegoroczna edycja rajdu z powodu pandemii koronawirusa była nietypowa, miała bowiem  indywidualno – rodzinny charakter i była skierowana do wszystkich uczniów naszej szkoły. Program imprezy przewidywał, że w dniach 4-15 grudnia 2020r. […]